Korsvei er

et dugnadsfellesskap bygd opp rundt sommerfestivaler som arrangeres annenhvert år i Seljord. Fellesskapet er ikke en menighet eller et kirkesamfunn, men en selvstendig stiftelse, ledet av et styre og administrert av en liten stab. Du kan komme i kontakt med oss her.

Korsvei er også...

"...en økumenisk bevegelse, født ut av lengselen etter å leve som Jesu disipler midt i vår tid. I en tilværelse der sterke krefter splitter og slår i stykker, ønsker vi å søke det hele og hellige.

Vi tror på Jesus Kristus! I ham har vi funnet livets dypeste sammenheng. I ham kaller den treenige Gud oss til omvendelse og forsoning, til fellesskap med seg selv, og med alt det liv han har skapt. Gjennom ham er Guds rike kommet nær med sine helende krefter. Dette riket angår alle livets områder. Vi tror og håper at det en gang skal fullendes på den nyskapte jord der den treenige Gud blir alt i alle. 

Vi tror at det finnes en korsvei for hvert menneske, der vi kalles til etterfølgelse og fellesskap med Kristus, vår livskilde. Vi tror at korsets vei fører oss inn i livet, - til fellesskap, utfoldelse og fest, til deltakelse, innlevelse og protest. På denne veien blir tidens brennende spørsmål til våre egne."

- fra Korsveis vedtekter. Vedtektene i sin helhet finner du her.

Årsmeldinger:

korsvei-fisk
Korsveis logo - Korsvei-fisken

Korsvei vil

  • inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden
  • arbeide teologisk med å tolke den kristne tro inn i vår tid
  • skape møtesteder for å inspirere til disippelliv
  • kreative og profetiske livstegn, konkrete handlinger som holder frem hva Jesu radikale kall innebærer i dag

De fire veiviserne

Hva betyr det å følge Jesus Kristus i vår tid?

Spørsmålet har fulgt Korsveibevegelsen siden den første, tverrkirkelige sommerfestivalen i 1985. Det har utfordret og inspirert, og mange ganger vært for stort for oss. Mange har etterlyst konkrete ord og håndfaste handlinger. Men ingen av oss har fasit på hvordan livet skal leves. De konkrete svarene må vi finne hver for oss. Samtidig er vi mange som har søkt sammen for å prøve å finne en retning. De fire veiviserne er et uttrykk for hva vi har funnet, og hvilken vei vi vil: