korsvei-veiviser-lys-fremmerettferdighet

Fremme rettferdighet

Jeg sier dere i dag, selv om vi står overfor dagens og morgendagens problemer, at jeg likevel har en drøm…
Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg og leve etter sin tros sanne budskap: Vi anser disse sannheter som selvfølgelige, at alle mennesker er skapt like.
Martin Luther King jr., i Washington D.C. 20. august 1963


Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
at du løslater dem
som med urett er lenket,
sprenger båndene i åket
og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker,
at du deler ditt brød med den som sulter...
Profeten Jesaia 58,6f

Uretten roper fra jorden mot himmelen. Og Gud har valgt side.

Der mennesker tråkkes ned, der liv legges øde, der menneskeverdet krenkes, der krenkes også Gud.

Ropene er mange. Fra mennesker som diskrimineres for sin rase, sin tro eller sitt kjønn. Fra slavearbeidere. Fra fanger som sitter fengslet uten lov og dom. Fra misbrukte og mishandlede. Fra jordløse. Fra flyktninger. Fra mennesker som er fratatt sitt daglige brød.

Pengemakten brer seg. Den tar fra de sultne og gir til de mette. Den inntar oss med sine kalde lover. Lønnsomhet er blitt vår tids gud og høyeste norm.

Gjennom Jesus Kristus bryter Guds rike fram. Der dette riket brer seg, settes både fattige og rike i frihet. Der skjer en omfordeling.Der fremmes likeverd, rettferdighet og fred. Der bekjempes undertrykkende krefter og systemer. Der bygges motstrukturer og tennes håp.

Gud har valgt side. Han kaller oss til å velge mellom rett og urett.

Kampen er ikke ensom. Vi er en del av et fellesskap som favner to tusen år og alle kontinenter. Guds rike er allerede kommet nær.Tekst og bilder på denne siden er hentet fra boka Veivisere.