veiviser1

Søke Jesus Kristus

Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng
N. F. S. Grundtvig

Og for oss er det bare én Herre,
Jesus Kristus.
Ved ham er alle ting,
og vi lever ved ham.
1. Korinterbrev 8,6

En dag skal alt stråle sammen i dette ene punkt: Hans ansikt.

Og det vi ante, skal bli lysende klart. I Jesus Kristus har Gud sammenfattet alt, alt i himmelen og på jorden. Alt liv utgår fra ham og finner sin mening i ham. Han er kilden til det gode, overalt hvor det finnes.

På et kritisk punkt i vandringen spør Jesus: ”Hvem sier dere at Menneskesønnen er?” Han ber ikke om flinke svar. Han ber oss sette ord på hvem han er – for oss.

Lenge før vi har søkt ham, søker han oss. For å gjenreise vår sanne menneskelighet, bøyer Menneskesønnen seg ned og møter vår tørst. ”Den som tørster, la ham komme til meg og drikke,” sier Jesus.

Å søke ham vil si å gi ham det dyrebare – vår oppmerksomhet. Det er å lytte etter hans stemme. I troens ord og kirkens liv. I alt som lever. I vår nestes ansikt. I hjertets stillhet.

Den som søker, skal bli funnet. Og den som blir funnet av Kristus, blir forenet med ham i kampen for livet i verden.

Der fellesskap bygges, der livet leves enklere og der rettferdighet fremmes, der vinner Kristus skikkelse i verden. Der bryter Guds rike fram.

En dag skal han, den tornekronede, løfte jorden opp til Gud. Forsonet.


Gå videre til andre veiviser: Bygge fellesskap

Tekst og bilder på denne siden er hentet fra boka Veivisere.

Av: Silje Margrete Ander