Korsveis lydarkiv

Her finner du lydfiler fra Korsveifestivaler/samlinger gjennom historien, fra 1985 og fram til i dag.

Per 2018 er sidene under oppdatering, og bibeltimene legges ut i kronologisk rekkefølge. Alle filene finnes fortsatt i vårt gamle arkiv.

Lydfiler fra Korsvei 1985

Navn

Beskrivelse

1985: Geir Gundersen 1
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Geir Gundersen

1985: Geir Gundersen 2
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Geir Gundersen

1985: Geir Gundersen 3
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Geir Gundersen

1985: Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Tale ved Margaretha Ingelstam

1985: Harry Månsus 1
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Harry Månsus

1985: Harry Månsus 2
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Harry Månsus

1985: Per Arne Dahl
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes. Ved Per Arne Dahl

1985: Sang
Sang fra Korsveifestivalen i 1985 på Nærsnes.

Lydfiler fra Korsvei 1986

Navn

Beskrivelse

1986: Magnus Malm 1
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. Ved Magnus Malm

1986: Magnus Malm 2
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. Ved Magnus Malm

1986: Magnus Malm 3
Bibeltime fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. Ved Magnus Malm

1986: Margaretha Ingelstam
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. Ved Margaretha Ingelstam

1986: Seminar Jens Petter Jørgensen
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. Ved Jens Petter Jørgensen

1986: Seminar Joyce Hollyday
Undervisning fra Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal. På engelsk med tolking til norsk.

1986: Åpen scene
Åpen scene under Korsveifestivalen i 1986 i Hurdal.

Lydfiler fra Korsvei 1988

Navn

Beskrivelse

1988: Erik Hillestad
Erik Hillestad på Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988.

1988: Liselotte Johansson
Undervisning fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988. Ved Liselotte Johansson.

1988: Magnus Malm 1
Bibeltime fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988. Ved Magnus Malm.

1988: Magnus Malm 2
Bibeltime fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988. Ved Magnus Malm.

1988: Magnus Malm 3
Bibeltime fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988. Ved Magnus Malm.

1988: McCloughery
Undervisning fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988.

1988: Stefan Edman
Undervisning fra Korsveifestivalen i Rättvik i Sverige i 1988. Ved Stefan Edman.