Velkommen til Korsveifestivalen 2023

"Veve sammen - bygge fellesskap i en splittet verden" er tittelen på festivalen i 2023.

 «Det er jo Gud som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag." (Apg 17,25-26) 

På årets festival ønsker vi å utforske hva som kan samle oss i en verden der så mye splitter. Splittelse skje på så mange fronter, og man kan bli motløs og nesten føle seg handlingslammet noen ganger. Grenser etableres hele tiden og på alle nivå; det nære, det kirkelige og det samfunnsmessige. Kan vi i denne situasjonen ha noe å lære av bibelens fortellinger om grensesprengende møter og fellesskap? En av fortellingene som vi vil ha fokus på i år er Den barmhjertige samaritan, eller "Den uventede samaritan", som den også kunne ha hett. Du kan lese om festivaltemaet i profildokumentet.
Temaet vil utforskes i bibeltimene, i verksteder (ettermiddag), seminarer (kveld), folkemøte og på andre måter. Bibeltimene deles mellom Sunniva Gylver (Norge) og René August (Sør-Afrika).

Korsvei er et gudstjenestefeirende fellesskap, og dagen rammes inn av morgenbønn og kveldsbønn. På morgenen samles vi til Alle rundt alteret, vår felles gudstjeneste, før de voksne fortsetter med bibeltimer. Barna og tenåringene har sitt eget opplegg under bibeltimene.

Hoveddelen av programmet foregår i det store teltet vårt der vi samles om alteret i midten.

For mange er det rommene mellom programpostene som er Korsvei, like mye som programmet: Livet rundt teltene og måltidene, samtalene ved bålet om kvelden, på vandring rundt området og på festivaltorget. For ikke å snakke om arbeidsfellesskapet som oppstår når vi lager festivalen sammen - med små eller større oppgaver.

På festivalen lager vi et eget lite "samfunn" for en periode - en liten utprøving av en måte å være sammen på. Vi hjelper hverandre til å leve enklere (selv om det ikke alltid er enkelt!) - til å bygge fellesskap, fremme rettferd og følge Jesus.

Meld deg på i Checkin      Prisliste

Se videoen fra 2019 for å komme inn i den gode festivalstemninga.