Velkommen på Korsvei-helg i Lommedalen 2.-4. mars 2018!

Korsvei inviterer til en helg sammen der vi vil bygge fellesskap, søke Jesus Kristus sammen, og ta et første fraspark fram mot festivalen i 2019. Mer informasjon

Vi gleder oss til neste Korsvei 16.-21. juli 2019!

Neste Korsvei: 16.-21. juli 2019

veiviser1

Søke Jesus Kristus

Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

korsvei-veiviser-hender-fellesskap

Bygge fellesskap

Det er i møte med et Du at Jeg blir til. Det er gjennom mennesker vi møter, at livet møter oss.

korsvei-veiviser-frans-av-assissi-leveenklere

Leve enklere

Å leve enklere vil si å la de første ting komme først. Det er å ikke nøye seg med det som er for lite.

korsvei-veiviser-lys-fremmerettferdighet

Fremme rettferd

Der Guds rike brer seg, settes både fattige og rike i frihet. Der fremmes likeverd, rettferd og fred.