Jobbe med Korsveifestivalen?

Vi søker en ansatt med kjennskap til Korsvei til en mindre stilling knyttet til festivalen fra januar til august, i inntil 40%. Jobben er på Korsveikontoret i Oslo sentrum. Arbeidsoppgaver er kontorarbeid, noe økonomi, sette sammen festivalhefte, håndtere påmeldinger i Checkin og andre ting vi blir enige om ut fra kvalifikasjoner og erfaring.

Er dette noe for deg eller for noen du kjenner? Ta kontakt med kontoret@korsvei.no eller daglig leder på tlf 48110853.

Innsamling på Korsvei 2023

Vi søker nå etter innsamlingsprosjekt for Korsvei 2023.

Les mer om kriterier og prosess.

Korsvei 2023

18.-23.juli i Seljord

Festivalen har fokus på Bygge-fellesskapveiviseren og hva som samler i en verden der så mye splitter. 

Tittelen på festivalen er "Veve sammen - bygge fellesskap i en splittet verden".

Festivalens profildokument.

 

Gi en gave til Korsvei

Korsvei er avhengig av gaver for å kunne drifte kontor og utbetale lønn.

Vil du være med å gi?

Du kan melde deg som fastgiver eller gi en enkeltgave via denne siden.

 

veiviser1

Søke Jesus Kristus

Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

korsvei-veiviser-hender-fellesskap

Bygge fellesskap

Det er i møte med et Du at Jeg blir til. Det er gjennom mennesker vi møter, at livet møter oss.

korsvei-veiviser-frans-av-assissi-leveenklere

Leve enklere

Å leve enklere vil si å la de første ting komme først. Det er å ikke nøye seg med det som er for lite.

korsvei-veiviser-lys-fremmerettferdighet

Fremme rettferd

Der Guds rike brer seg, settes både fattige og rike i frihet. Der fremmes likeverd, rettferd og fred.