korsvei-veiviser-frans-av-assissi-leveenklere

Leve enklere

Ta bort alt det andre, så jeg ser.
Ukjent kilde

Himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.
Matteusevangeliet 13,45-46

Enkelhet er en langsom avskallingsprosess – rundt en kjerne av glede.

Slik er forenklingens dynamikk: Det handler om å finne livets perle. Det handler om den store friheten som åpner seg i perlens glans, og om det vi må slippe for å gripe den. Jesus kaller perlen for himmelriket. Og himmelriket er ham selv og alt han forvandler.

Vi lever i en tid som lesser oss ned. Våre fotspor på jorden er blitt tunge og store. Vi tråkker ned den fattiges åker, tømmer havet og ødelegger jorden. Forbrukerkulturen frir til vår frykt og vår grådighet. Den spiser seg inn i vårt selvbilde med sine lokkedrømmer. Den fyller vår tid med inntrykk og tapper den for nærvær. Vi forføres til å bekjenne at det er det vi eier som gir livet. Vi tror på pengene og trøster oss med Gud.

Å leve enklere vil si å la de første ting komme først. Det er å ikke nøye seg med det som er for lite. Vi kalles til å gi slipp på de små trygghetene for den store, på det overfl adiske for det som består.

Enkelhet er en langsom avskallingsprosess – rundt en kjerne av glede. Når skallene brister, vil det smake av tap og død. Men den som mister sitt liv, skal finne det.


Gå videre til fjerde veiviser: Fremme rettferdighet

Tekst og bilder på denne siden er hentet fra boka Veivisere
Les også Barbro Raen Thomassens Tanker om å leve enklere i artikkelsamlingen Gudsrikets gåte.