1christ-and-saint-mena
Ikonet «Kristus beskytter abbed Ména» er fra Egypt på 600-tallet. Kalles ofte «Jesus og hans venn».

Veigrep: En livsregel for Kristusdisipler

- inspirert av Korsveis fire veivisere

Veigrepene består av

  • rytme for bønn og åndelig fordypning
  • retning på viktige livsområder
  • reisefølge i et fellesskap

Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det … men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. (Filipperbrevet 3,12)
 

Veigrepene

– for å følge Jesus i møte med vår tids utfordringer

RYTME for bønn og åndelig fordypning
Vi vil leve i en rytme som gir hjelp til å utdype forholdet til Jesus, som hans disipler.

Møte – hver morgen:
          Overgi seg til Kristus på vei ut i dagen
Stanse – hver dag:
          Åpne seg for Gud gjennom bønn og bibellesning
Se – hver uke:
          Se tilbake på Guds nærvær i uken som gikk.
Lytte – hver måned:
          Være stille for Gud en kveld, en ettermiddag, en dag.
Vente – hvert år:
          Ta tid til flere dagers Kristus-sentrert retreat.


RETNING for viktige livsområder
Underveis gjennom dagene, ukene og årene vil vi som Jesu disipler ta bevisste valg og justere vår livskurs.

Velge – for livet:
          Gjøre konkrete veivalg, i tråd med Korsveis veivisere.


REISEFØLGE med andre disipler
Vi vil holde sammen på vandringen som Jesu disipler, og hjelpe hverandre til å følge rytmen og retningen vi har bestemt oss for.

Vandre – sammen:
          Leve i kirken. Ha en medvandrer.

Bakgrunn for veigrepene

Korsvei har siden starten i 1985 spurt: Hva vil det si å være Jesu disippel i vår tid?

Som svar på dette vokste etter hvert de fire veiviserne fram: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet. Veiviserne angir en retning på disippellivet. De beskriver fokusområder – og bevegelse. Veiviserne er ikke noe man kan bli ferdig med. De er verdier vi stadig kan prøve livet mot.

Korsveibevegelsen har gjennom årene hentet impulser fra andre grupper og fellesskap der noen midt i bevegelsen følger en forpliktende trospraksis eller livsregel. Våren 2008 startet en åpen samtaleprosess med tanke på å komme fram til mulige «veigrep». Mange deltok i samtalen - i seminarer på Korsveiforum 2008 og Korsveifestivalen 2009 , på to Milepæler og med innspill og ideer til arbeidsgruppa.

I januar 2010 var Veigrepene klare. De er inspirert av Korsveis fire Veivisere, og beskriver en praksis for bønn og bevisst disippelliv. De angir en rytme for dagen og uken, måned og år, utfordrer til å velge retning på viktige livsområder, og forutsetter reisefølge i et fellesskap. Veigrepene kan også samles i 7 handlingsord.

Korsvei er – og skal være – en åpen inspirasjonsbevegelse, et løst nettverk for Kristus-etterfølgelse og disippelskap, orientert ut fra veiviserne. Man kan selvsagt være med i Korsveibevegelsen uten å bruke veigrepene. Mange har også en annen trospraksis de følger og er tilfreds med. Veigrepene er utviklet av folk i Korsveibevegelsen, i dialog med Korsveis styre. De kan gi hjelp til å komme videre den veien veiviserne peker – i frihet og glede. Veigrepene kan brukes fritt av alle som vil.

I januar 2010 startet også Veigrepsfellesskapet opp. Det er åpent for alle som vil stå forpliktende sammen med andre om å bruke veigrepene som en livsregel for sitt disippelliv.

Både veigrepene og veigrepsfellesskapet skal tjene Korsveis formål: Inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden.

Lese mer - bli med?

Les mer om hvordan veigrepene kan konkretiseres, og om forskjellige ressurser for et disippelliv med veigrepene, i Veigrepsheftet (pdf).

Veigrepsbloggen legges Jesusord og langlesningstekster som deles av Veigrepsfellesskapet, og andre ressurser for bibellesning.

Ønsker du å komme i kontakt med Veigrepsfellesskapet, for å få vite mer eller bli med? Kontakt Korsveikontoret, så sendes du videre til rette vedkommende.