Veigrepsfellesskapet

Veigrepsfellesskapet er et «spredt» fellesskap. Vi hører sammen, selv om vi bor spredt og møtes sjelden. Det som holder fellesskapet sammen, er Felles fokus, Felles rytme, Felles retning, Felles handling og Gjensidig forbønn.

Felleskapet har én årlig samling som det er viktig at medlemmene deltar på.

Årlig veigrepssamling

Når Veigrepsfellesskapet møtes i januar hvert år, skal vi inspirere hverandre til å fortsette vandringen som Jesu disipler. Dele erfaringer på godt og vondt, og utvikle regelen fortløpende.

Her vil vi...
...se etter muligheter for felles aksjoner eller felles praksis vi vil prøve
...være et kreativt verksted for konkrete veivalg og for eventuell felles praksis knyttet til noen av kirkeårets tider
...be for og sammen med hverandre
...gi mulighet for skriftemål
...utnevne faddere for nye i veigrepsfelleskapet
...feire disippellivet og fellesskapet
...velge folk til styringsgruppe og andre oppgaver

Å gå inn i veigrepsfellesskapet

Fellesskapet er åpent for alle som ønsker å stå forpliktende sammen med andre om å praktisere Veigrepene. Før du bestemmer deg for å bli en del av dette fellesskapet, er det viktig at du har satt deg godt inn i hva Veigrepene er. Vi anbefaler at du på forhånd har praktisert dem, eller deler av dem, en periode før du forplikter deg.

Vi tar nye inn inn i fellesskapet to ganger i året: På den årlige samlingen i januar eller på Veigrepsamlingen som finner sted i løpet av sommerens Korsvei-arrangement. Gi oss beskjed minst to måneder før en av disse samlingene, om at du vil bli med.

Hva forplikter du deg til i Veigrepsfelleskapet?

• Finne en medvandrer
• Følge rytmen, tilpasset i din livssituasjon
• Finne retning
• Møtes når fellesskapet samles
• Gjerne delta på Korsveibevegelsens sommersamlinger

• Hvis det blir aktuelt: Tre ut av fellesskapet på en ryddig måte. Ønsker du av en eller annen grunn å slutte i Veigrepsfellesskapet, så la ledergruppa få vite det. Du velger selv om du vil begrunne hvorfor du slutter.

Styringsgruppa i veigrepsfellesskapet

Veigrepsfellesskapet ledes av en styringsgruppe på fire personer. Gruppa velges av fellesskapet når det samles i januar, etter regler fellesskapet blir enige om.

Styringsgruppa skal:
• sørge for god kommunikasjon mellom medlemmene i løpet av året
• lage en plan for gjensidig forbønn
• planlegge og lede fellesskapets bidrag på Korsveifestivaler, Korsveiforum og andre samlinger i bevegelsen
• arbeide med uavklarte spørsmål knyttet til Veigrepsfellesskapets struktur og ledelse
• se til at de som vil bli med i fellesskapet får nødvendig informasjon og blir bedt for så snart fellesskapet er samlet
• finne noen til å planlegge og lede neste januarsamling
 
Gruppa har flat struktur og består i 2023 av: