Vandre sammen

… to og to … Luk 10,1

• Vi vil holde sammen under vandringen som Jesu disipler, og hjelpe hverandre til å følge rytmen og retningen vi har bestemt oss for.
• Vil du stå forpliktende sammen med andre om å følge livsregelen, kan du bli med i Veigrepsfellesskapet.
• Alle som vil praktisere veigrepene får en fadder for det første året, og velger underveis en medvandrer som de kan drøfte sine veivalg og erfaringer med.

• Medvandreren skal støtte og hjelpe deg med å konkretisere veigrepene i ditt liv. Når, hvor og hvordan du vil gjennomføre rytmen for bønn og åndelig fordypning, hvilke retningsvalg du vil gjøre på viktige livsområder og hvordan du vil innrette deg for å gjennomføre dem.
• Medvandreren skal vise interesse for hvordan det går med de beslutningene du har tatt: Hva du vil fortsette og styrke, hva du vil justere og endre, hva du vil gjøre mindre av, hva du vil gjøre mer.
• Medvandrer trenger ikke (men kan) være sjelesørger eller åndelig veileder. Dere leter sammen etter måter du kan bruke veigrepene på, så de kan føre til frihet og glede og så de kan styrke din erfaring av å følge Jesus i møte med utfordringene i ditt liv.