Program

Bibeltimer, seminarer, Alle rundt alteret i sirkusteltet, grønne timer og dugurd. Korsveifestivalen har funnet sin form. Innholdet i 2019-festivalen vil legges ut litt og litt i månedene fram mot sommeren...

Her vil programmet for Korsvei 2019 legges ut etter hvert...

Praktisk og påmelding

Hvordan er overnattingen? Hvordan fungerer et tun? Hva skal vi ta med? Og hvordan kommer vi oss til Seljord?

Les mer om det praktiske her!

Tema

Festivalen i 2019 har fått tittelen "Håpet har et ansikt".

Dugnad

Korsvei er en dugnadsfestival som bæres av felleskapet. Dugnad er ikke bare en økonomisk nødvendighet eller sosialt prinsipp, men også en inngang til fellesskapet.

Mer om oppgaver som trenger folk