Velkommen til Korsveifestivalen 2023

"Veve sammen - bygge fellesskap i en splittet verden" er tittelen på festivalen i 2023.

På Korsveifestivalen søker vi og utforsker fellesskapet med Gud og med hverandre i sang, bønn, lek, gudstjenester, samtaler, bibeltimer, tunliv, arbeidsfellesskap m.m. Vi er sammen på tvers av generasjoner samtidig som barn og tenåringer har sitt eget program innenfor den store festivalramma.

I år har vi ekstra fokus på Bygge fellesskap-veiviseren og spør hva som kan samle oss i en verden der så mye splitter. Hvordan vever vi sammen? Bibelen er full av fortellinger om grensesprengende fellesskap som kan inspirere oss og lære oss nye ting om troen og livet. Én av fortellingene som vi vil ha fokus på i år er Den barmhjertige samaritan, eller "Den uventede samaritan", som den også kunne hete. Du kan lese om festivaltemaet i profildokumentet. Temaet vil utforskes i bibeltimene, i verksteder (ettermiddag), seminarer (kveld), folkemøte og på andre måter. Bibeltimene deles mellom Sunniva Gylver (Norge) og René August (Sør-Afrika).

Korsvei er et gudstjenestefeirende fellesskap, og dagen rammes inn av keltisk bønn på morgenen og Taizébønn på kvelden. På morgenen samles vi til Alle rundt alteret, vår felles gudstjeneste, før de voksne fortsetter med bibeltimer. Barna og tenåringene har sitt eget opplegg under bibeltimene.

Lørdagen er festdagen på Korsvei. Da samles vi på ettermiddagen til O Store Basar, vår store innsamlingsaksjon der kreativiteten og givergleden står i fokus. Vi har karnevalsgryte i tunene før vi blir med i en parade som leder oss til vår felles festkveld.

Hoveddelen av programmet foregår i det store teltet vårt der vi samles om alteret i midten.

For mange er det rommene mellom programpostene som er Korsvei, like mye som programmet: Livet rundt teltene og måltidene, samtalene ved bålet om kvelden, på vandring rundt området og på festivaltorget. For ikke å snakke om arbeidsfellesskapet som oppstår når vi lager festivalen sammen - med små eller større oppgaver.

På festivalen lager vi et eget lite "samfunn" for en periode - en liten utprøving av en måte å være sammen på. Vi hjelper hverandre til å leve enklere (selv om det ikke alltid er enkelt!) - til å bygge fellesskap, fremme rettferd og følge Jesus.

Meld deg på i Checkin      Prisliste
 

Se videoen fra 2019 for å komme inn i den gode festivalstemninga.