1christ-and-saint-mena
Ikonet «Kristus beskytter abbed Ména» er fra Egypt på 600-tallet. Kalles ofte «Jesus og hans venn».

Veigrep: En livsregel for Kristusdisipler

- inspirert av Korsveis fire veivisere

Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det … men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. (Filipperbrevet 3,12)

 


Veigrepsfellesskapet er et spredt felleskap som er en del av Korsvei og samles en gang i året foruten på Korsvei-festivalene, og har forpliktet seg gjensidig til å støtte hverandre i forbønn og medvandring.

Som et redskap for dette har veigrepsfelleskapet formet Veigrepene, som en «Livsregel for Kristusdisipler». Disse veigrepene tar utgangspunkt i Korsveis fire veivisere. De er strukturert rundt ordene Rytme, Retning og Reisefølge, og er et åpent tilbud til alle som vil la seg inspirere av dem og ta dem i bruk:

  • rytme for bønn og åndelig fordypning
  • retning på viktige livsområder
  • reisefølge i et fellesskap
fotstpor-i-sirkel-(2)

Veigrepene

Les mer om veigrepene og få inspirasjon til praksiser til hvert veigrep.
 

veigrepsfellesskap

Om veigrepsfellesskapet

Les om hvordan det spredte fellesskapet fungerer og hvordan du kan bli med.

 

 

brosjyre_del,-2011

Bakgrunn for veigrepene

Veigrepene er inspirert av veiviserne og beskriver en praksis for bønn og bevisst disippelliv. Veigrep startet i 2010 og er fremdeles aktivt. Her finner du mer informasjon om bakgrunnen.