Veigrepene

en livsregel med rytme, retning og reisefølge

Rytme

for bønn og åndelig fordypning

De holdt seg trofast til apostlenes lære og felleskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Apgj 2,42

Vi vil leve i en rytme som gir hjelp til å utdype forholdet til Jesus, som hans disipler.

Livet har en rytme, nedlagt i selve skaperverket. Dag og natt, hvile og arbeid, uker og år, årstider og livsfaser. Disippellivet er et liv i samklang med alt det skapte. Også troslivet trives best når det føyer seg etter livsrytmen.

Veigrepenes forslag til rytme er ment som en hjelp til bønn og åndelig fordypning. De er en felles grunnpuls som kan følges av alle, tilpasset den enkeltes livssituasjon og personlige forutsetninger.

Forslag og inspirasjon til praksis:

Møte - hver morgen
Stanse - hver dag
Se - hver uke
Være - hver måned
Hvile - hvert år

Retning

for viktige livsområder

Følg meg!  - Joh 1,43

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.  - Joh 15,16

Underveis gjennom dagene, ukene og årene vil vi som Jesu disipler ta bevisste valg og innrette våre liv i tråd med Korsveis fire veivisere:

Søke Jesus Kristus – når fokuset forstyrres.
Bygge fellesskap – når egoismen styrer og splitter.
Leve enklere – når tidsklemme og grådighet tar tak.
Fremme rettferdighet – fordi Gud tar de undertryktes parti.

De fire veiviserne peker alle i samme retning, og griper inn i hverandre. Også livsområdene vi gjør våre veivalg på, henger sammen.

Her følger noen ideer og forslag til inspirasjon, overveielse og beslutning for deg i din livssituasjon. Velg én eller noen få ting du vil gjøre som er godt for din vandring, dine medmennesker og skaperverket. Prøv ikke alt på en gang.

Relasjoner og fellesskap
Tidsbruk
Pengebruk
Mediebruk
Forbruk
Skaperverk, miljø og menneske
Rettferdighet

Reisefølge

med andre disipler

Alle de troende holdt sammen. Apg 2,44

Vi vil holde sammen på vandringen som Jesu disipler, og hjelpe hverandre til å følge rytmen og retningen vi har bestemt oss for. Vi anbefaler alle som vil forsøke å praktisere veigrepene å ha en medvandrer de kan drøfte sine veivalg og erfaringer med.

Vil du stå forpliktende sammen med andre om å følge livsregelen, kan du bli med i Veigrepsfellesskapet. Uansett er disippellivet et liv i kirken. En disippel tilhører et gudstjenestefeirende fellesskap og deltar i sin menighets liv så langt det lar seg gjøre.

Vandre sammen
Gudstjenesteliv