2godkj_leirliv_lok_8303

TenKorsvei

TenKorsvei er en del av den store festivalen, og har i tillegg sine egne programposter. På TenKorsvei kan du være med dersom du begynner i 8.klasse i år og frem til du er ferdig med videregående. 

Opplegget blir likt det som har vært på tidligere festivaler, for dere som har vært der før. Det blir hovedsamling med bibeltime og samtalegrupper, O Store Lek (lek som i stor grad likner "Capture the flag"), volleyball-turnering, Tenkafé med bl.a. brettspill, kveldsavslutning, mm. I år flyttes hovedsamlinga til kveldstid, etter innspill fra tenåringer på fjorårets vintersamling. Det åpner tid for andre aktiviteter på dagtid, som Handelsspillet og et rebusløp.

Ten-Korsvei har møter og aktiviteter i Hall A og Hall B (TenKafé). Under Alle rundt alteret har tenåringene egne benker i teltet der dere kan sitte sammen, om dere vil.

For de av oss som ikke alltid er like gira på å være ute i aktivitet hele dagen er Tenkafé i Hall B et annet fint samlingssted, her blir det enkel servering av vafler, litt godis og brus. I kafeen er det god stemning for å spille et spill, eller bare å bli kjent med noen nye fine folk.

Kvelden avsluttes med felles kveldssamling.I år blir det blant annet kveldssamling med bål og grilling en av kveldene.

Alle tenåringene oppfordres også til å være med på dugnad; det kan være å rigge til ten-kafeen, rigge til både ten- og felleområder, jobbe i TenKafeen, i kiosken, være med som gudstjenestemedhjelper på Alle rundt alteret og kveldsmessa fredag, spille i tenband, være fotograf, eller bidra på tweens-verksted. Oppgaver velger dere når dere melder dere på, evt når dere kommer til festivalen. Å gjøre en oppgave sammen med noen, er en fin måte å bli litt mer kjent.

Hvor bor TenKorsvei:

Du kan velge om du vil bo sammen med familien din eller om du vil bo i et Tentun. De som ønsker å bo i Tentun, kan slå opp teltet sitt der. Selv om tenåringene bor på eget tun er det familiene som har ansvaret for de barna de har med seg, og måltidsfellesskapet blir på tunet med de man kommer sammen med.

 

Av: Hilda Kristine Hanssen