Bakgrunn for veigrepene

Korsvei har siden starten i 1985 spurt: Hva vil det si å være Jesu disippel i vår tid?

Som svar på dette vokste etter hvert de fire veiviserne fram: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet. Veiviserne angir en retning på disippellivet. De beskriver fokusområder – og bevegelse. Veiviserne er ikke noe man kan bli ferdig med. De er verdier vi stadig kan prøve livet mot.

Korsveibevegelsen har gjennom årene hentet impulser fra andre grupper og fellesskap der noen følger en forpliktende trospraksis eller livsregel. Våren 2008 startet en åpen samtaleprosess med tanke på å komme fram til mulige «veigrep».

Veigrepene er inspirert av veiviserne og beskriver en praksis for bønn og bevisst disippelliv. De angir en rytme for dager og uker, måneder og år, utfordrer til å velge retning på viktige livsområder. De forutsetter reisefølge i et fellesskap.

Korsvei er – og skal være – en åpen inspirasjonsbevegelse, et løst nettverk for Kristus-etterfølgelse og disippelskap, orientert ut fra veiviserne. Man kan selvsagt være med i Korsveibevegelsen uten å bruke veigrepene. Mange har også en annen trospraksis de følger og er tilfreds med.

Veigrepene er utviklet av folk i Korsveibevegelsen, i dialog med Korsveis styre. De kan gi hjelp til å komme videre den veien veiviserne peker – i frihet og glede. Livsregelen/veigrepene kan brukes fritt av alle som vil.

Veigrepsfellesskapet er åpent for alle som vil stå forpliktende sammen med andre om å bruke veigrepene som en livsregel for sitt disippelliv.

Både veigrepene og veigrepsfellesskapet skal tjene Korsveis formål:
Å inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden.

Veigrep startet i 2010, og ble konkretisert i et trykt hefte: «Veigrep. En livsregel for Kristusdisipler. Inspirert av Korsveis fire veivisere», som sist ble revidert i 2011. Dette heftet kan du se her.

I januar 2018 fikk den daværende styringsgruppa for Veigrep i oppdrag å revidere veigrepsheftet og livsregelen. Presentasjonen av Veigrepsfelleskapet og Veigrepsregelen på disse nettsidene er et resultat av dette arbeidet.

Av: Hilda Kristine Hanssen