Seminar og Folkemøte

Det er seminarer onsdag og torsdag kveld kl 19:30, og fredag er det Folkemøte kl 14:15

Det er 4 seminarer hver kveld. Temaene er dialog, Kristuskransen, afrikanske gruver, displacement, empatisk nysgjerrighet, åpenhetsloven, sannhet og forsoning, og den sammenvevde naturen. Se full presentasjon av alle seminarene: SEMINAR ONSDAG og SEMINAR TORSDAG

Fredag er det Folkemøte der temaet er enhet og uenighet. Innledere er Lars Laird Iversen og Deeyah Khan. LES OM FOLKEMØTET

SEMINARER ONSDAG KVELD

Dialogens muligheter og utfordringer ved Jan Bjarne Sødal
Hvordan leve og veve med forskjellighet – når våre liv, tro og erfaringer ser ut til å utelukke hverandre? Ulike tema har både historisk og i dag skapt dype splittelser både mellom og innad i kirkesamfunn. På flere områder ser polariseringen bare ut til å øke. Ordene kan bli harde, og sårene – både gamle og nye – kan gå dypt. Er dialog da mulig? Og er det ønskelig? I så fall hvorfor? 

Jan Bjarne Sødal jobber med dialog nasjonalt og internasjonalt, særlig knyttet til religion, kirker og LHBT, og med erfaring fra det sørlige Afrika. Han er i dag internasjonal rådgiver i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, med religion og LHBT som felt. Han er ordinert prest i Den norske kirke og har jobbet som sykehjemsprest. Han var en av grunnleggerne av Global Interfaith Network, og bodde noen år på Taize på 80-tallet. Jan Bjarne kommer til å dele fra eget liv, og fra erfaringer med dialog i Norge og internasjonalt. 

Kræsjkurs om Kristuskransen ved Knut Grønvik 
Hold Kristuskransen i hendene – og hold fast på viktige sannheter. Ta på perlene – og kom i berøring med Gud og deg selv. Grip dem – og grip håp, tillit og kjærlighet. 
Biskop Martin Lönnebo døde i april i år. På Korsvei 2000 var han hovedtaler. Det var første gang hans lille bønnekrans ble bredt presentert her i landet. Siden har Kristuskransen vært manges faste følgesvenn. Den har også fulgt oss på festivalene, ikke minst i form av perlerom i Den stille hagen. Hva er tanken bak? Hva betyr de forskjellige perlene? Hvordan bruke kransen? På tide med en liten oppfriskning? Eller ny oppdagelse?  

Knut Grønvik oversatte den lille introduksjonsboken, og har ledet kurs om kransen. I år tilbyr vi dette seminaret i takknemlighet til det Martin Lönnebo fikk bety. Også for Korsvei. 

Seminar med Kirkens Nødhjelp om gruvedrift i Afrika
Fotograf Håvard Bjelland forteller om billedutstillingen fra afrikanske gruver  
Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard Bjelland viser fram sine bilder tatt i afrikanske gruver. Bjelland har vunnet internasjonale priser for sine kraftfulle bilder. Nå kommer han til Korsvei for å fortelle om bildene og sine erfaringer med å være til stede i gruvene og møte med menneskene som bor og jobber der. Seminaret er knyttet til prosjektet vi samler inn penger til under O Store Basar.

Displacement: the Biblical Narrative, the Lebanese and South African Perspectives, and God’s Message to the Global Church
v/René August og Farah Bou Kheir 
Displacement is a grounded theme in most of the Bible. For the majority of scripture, God’s people found themselves in foreign lands or under foreign occupation. How does God serve the world through messages to refugees? How do we understand God's work in the world if the primary messengers (Joseph, Moses,  Ruth, Ester, the prophets, Jesus, and the disciples), are refugees or people under foreign occupation? How might God be speaking to us today, through the words of refugees, or those in occupied lands? How did they survive this displacement? What lessons did they learn from it? What was God’s plan for that displacement? All of these questions and yours, will be explored through a Lebanese and South African conversation. (seminaret tolkes til norsk)

René August og Farah Bou Kheir holder bibeltimer fredag og lørdag.

SEMINARER TORSDAG KVELD

Empatisk nysgjerrighet v/ Tone Stangeland Kaufman 
Hvordan «veve sammen» og bygge fellesskap når vi teologisk, politisk eller i en bestemt konfliktsak står langt fra hverandre og virkelighetsforståelsene spriker? Hvordan komme forbi stereotypier og forakt for meningsmotstandere? Å være villige til å lytte til mennesker som har en annerledes posisjon enn oss selv med empatisk nysgjerrighet kan bidra til å forstyrre vår egen posisjon og utvide vår horisont. Til tross for at det kan være vanskelig å forstå at noen kan være tilhenger av en petroleumsbasert økonomi, motstander av kvinners prestetjeneste, ta samkjønnet ekteskap som en selvfølge eller være motstander av karismatisk lovsang, så finnes det andre (lemmer på Kristi kropp) som forfekter nettopp slike standpunkt. Hvordan søke å forstå den andre på hans eller hennes premisser selv om dere ikke blir enige for å bedre kunne bygge et «uenighetsfellesskap» preget av forståelse i stedet for forakt? Dette er aktuelle spørsmål for dette seminaret som tar på alvor at mangfold er et krevende landskap å bevege seg i.

Tone Stangeland Kaufman er professor i teologi ved MF og tidligere Korsveiprest. Hun har bl.a. vært liturg på Alle rundt alteret på flere festivaler.

Du har rett til å vite v/ Tarjei Leer-Salvesen 
Kommer metallet i telefonen din fra et konfliktområde? Har de som sydde klærne dine skikkelige arbeidsforhold? Kommer hagemøblene fra ødelagt regnskog? Norge har innført innsynslover som gjør at du kan kreve svar. Tarjei Leer-Salvesen forteller hvordan du bruker innsynsretten. Ta gjerne med: noe du lurer på.

Tarjei er ivrig korsveier, og journalist som har jobbet mye med undersøkende journalistikk ved bruk av åpne kilder. Dette semesteret har han vært gjesteforsker i Oxford for å lære mer om bruk av innsynsretten på tvers av landegrenser.
 
Sannhet og forsoning. Utfordring for kirke og samfunn v/ Tore Johnsen 
Deler av norgeshistorien må skrives om. Fornorskingsprosessene fortsetter. Grunnleggende rettferdighetsspørsmål er i spill. Hvordan utfordrer Sannhets- og forsoningskommisjonens sluttrapport det norske majoritetssamfunnet, og hva betyr det for kirkens tro og praksis?

Tore Johnsen underviser om og forsker på sannhets-og forsoningstematikken som førsteamanuensis ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID vitenskapelige høgskole 

Den sammenvevde naturen v/ Christian Steel
Om «naturens vevere», om hvor mangfoldige og komplekse naturens sammenhenger er, og hvor sammenvevd vi mennesker er med naturen. Hvordan påvirker vi dette vevermesterverket? Hvor bevisste er vi på det? Og hvordan kan vi ta bedre vare på skaperverket? 

Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, forteller og åpner for diskusjon og ideutveksling.

 

FOLKEMØTE FREDAG - ENHET OG UENIGHET

Det er lang tradisjon på Korsveifestivaler å arrangere et folkemøte der Korsveis politiske engasjement løftes frem. Årets folkemøte har tittelen:

Enhet og uenighet
Vi bidrar alle til en ytringskultur med det vi sier over kaffekoppene, i sosiale medier eller i offentlig tale. Mens verden trenger samlende løsninger, øker polariseringen og splittelsen i mange land. Hvordan kan vi bidra til at uenighet ikke utarter til hat, konflikt og ekstremisme? Hvordan kan visjonen om et uenighetsfellesskap bidra til et engasjert og fremtidsrettet demokrati?  

Bidragsytere – digitalt 

  • Deeyah Khan er prisbelønt filmskaper og menneskerettsaktivist. Hun har bl.a. laget film om møte med nynazister i USA (se under)
  • Lars Laird Iversen er sosiolog og jobber ved MF vitenskapelige høyskole. Han jobber med religion, nasjonal identitet, rasismeforskning og er forfatter av boka Uenighetsfellesskap - Blikk på demokratisk samhandling.. 

Ellers lytter vi til stemmer i festivalen gjennom summegrupper og plenum.  

Filmvisning onsdag og torsdag: I forbindelse med Folkemøtet, viser vi Deeyah Khans dokumentar: "White Right: Meeting The Enemy". Filmen vises med norsk tekst onsdag og torsdag.
White Right: Meeting the Enemy (Norsk tittel: "I møte med fienden")
Filmskaperen Deeyah Khan dro for å møte mennesker på ytterste høyre fløy i USA, mennesker som hater sånne som henne. Det ble til dokumentaren «I møte med fienden» som hun fikk en Emmy-pris for i 2018. En av de vi møter i filmen valgte senere, som følge av filmen, å bryte ut av ny-nazist-miljøet han var del av.  
Filmen vises i anledning at Deeyah Khan deltar (digitalt) på fredagens folkemøte. Filmen er tekstet på norsk og har tidligere vært vist på NRK. Se trailer.