godkj_alle_alteret_lok_8272-(1)

Gudstjenester på Korsvei

Korsvei er et gudstjenestefeirende fellesskap. Vi rammer inn dagene med morgen- og kveldsbønn, og hver formiddag samles alle til Alle rundt alteret. .

Kl 08 Keltisk morgenbønn

Kommer du deg opp til morgenbønnen, vil du få en smak av keltiske sanger og bønner. Den keltiske spiritualiteten er både jordnær og himmelvendt. Det blir nattverd onsdag, torsdag og lørdag. Messen tar ca. 30 minutt.

Kl 10 Alle rundt alteret – dagens store samlingspunkt

Dette er en gudstjeneste for alle aldre og mange sanser. Her feirer vi livet og gleden og utforsker festivaltemaet. Som del av hovedsamlingene i Teltet, får vi igjen bli med på en fortsettelses-fortelling skrevet av Tore Thomassen med regi av Ingrid Askvik med ny episode hver dag. Gudstjenesten har en egen liturgi og sanger som mange har blitt glad i. I forkant av gudstjenesten synger vi oss sammen.

Kl 21:30 Taizébønn på kveldene

Hver kveld (utenom fredag) samles vi til Taizé-bønn i det store teltet. Ulla Käll (gitarist og retreatleder) har hovedansvaret for kveldsbønnene. Brødrefelleskapet i Taizé er særlig kjent for de enkle, meditative sangene sine og sitt åpne og inkluderende felleskap. Titusenvis av ungdommer valfarter til Taizé i Sør-Frankrike hvert år. Se www.taize.fr.

TenKorsvei har sin egen kveldsavslutning. 

Kveldsmesse fredag:

I 2021 ble det laget en egen Sakkeusmesse. De samme folkene har i år laget en messe som vi kaller "Messe i hjertehøyde". Den tar utgangspunkt i Korsveis grunntanker, årets festivaltema og fortellinga om den barmhjertige samaritan.
Hva påvirker oss på livsveien? Hvor er fokuset vårt? Lar vi oss forstyrre i vår egen agenda? Er vi med på å løfte mennesker opp? Er det hjelp å ta imot når vi ligger nede?
Vi håper den vil gi rom for å komme tettere på Jesus og våre medmennesker. Vi håper du lar deg inspirere og utfordre – kanskje du vil bære med
deg noe ut av messa og inni hverdagen? Her blir det bønnevandring, nattverd, og mulighet for forbønn, velsignelse og salving.
 

Av: Hilda Kristine Hanssen