img_8693-(2)

O Store Basar på Korsvei 2023 går til Sør-Afrika

Innsamlinga har fått nytt navn: O Store Basar og første mottaker er Kirkens Nødhjelp og arbeid i gruveområder i Soweto

Styret har lekt seg litt med forslag til nytt navn på innsamlingsaksjonen og har valgt O Store Basar som arvtaker til Baluba. 

Innsamlinga, O Store Basar, på Korsvei 2023 går til Kirkens Nødhjelp:
For verdige liv der gruvedrift forurenser

Varene vi kjøper vever oss sammen med mennesker andre steder i verden. Og mens noen tjener seg rike på å utvinne mineraler og metaller vi trenger i elektronikk, batterier og verktøy, er det mange mennesker som rammes negativt av den samme gruvevirksomheten. I år går Korsveis innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid i Sør-Afrika for å støtte lokalsamfunn som kjemper mot forurensning av vann og jordsmonn, helseplager og tvangsflytting som følge av gruvevirksomhet.

Innsamlingen gjennom O Store Basar vil støtte Kirkens Nødhjelps partner Benchmarks Foundations arbeid i Soweto. Her ligger området Snake Park, omkranset av store tørre åser med avfall fra over hundre år med gruvedrift. Når vinden blåser, virvles det giftige gruvestøvet inn over alt og de som bor her plages med øyeproblemer, eksem og luftveissykdommer. Her fødes mange barn med handikap, og foreldrene opplever å få lite forståelse og tilpasninger fra skoler og lokalsamfunn.

De innsamlede midlene vil gjøre det mulig for støttegruppa for foreldre med handikappede barn å møtes i kirka hver måned, for psykososial støtte og felles problemløsning. Gjennom prosjektet vil lokalgruppeaktivister bli utdannet til å dele kunnskap om miljøforurensing og helsekonsekvenser i lokalsamfunnet, og å jobbe for at skoler, sosialarbeidere, helsepersonell og lokale myndigheter tar gruveproblemene på alvor. For å få konkrete fakta på bordet, vil prosjektet finansiere en studie om situasjonen i Snake Park, som Kirkens Nødhjelps partner Benchmarks Foundation vil bruke for å få myndigheter og gruveselskap til å ta ansvar for at grunnleggende menneskerettigheter blir oppfylt, også for de menneskene som bor i områder med gruvedrift.

Les mer om forholdene i Snake Park her.

Av: Hilda Kristine Hanssen