veigrepsfellesskap
Et knippe av nye og erfarne Veigreps-folk - i Equmeniakyrkan januar 2020: Solvor Lauritzen, Hilde Kirkebøen, Bent Braskerud, Alf Martin Lie, Ester Røen, Hilde Torp og Kaisa Svennberg.

Veigrepsfellesskapet lever

Visste du at det finnes en gjeng som møtes hver januar for å oppmuntre hverandre til å leve i tråd med Korsveis veivisere?

Lengter du etter en rytme i troslivet ditt? Har du i etterkant av Korsvei-festival eller retreat eller andre møtepunkter, tenkt: Jeg trenger et fellesskap for at troen skal bli en enda mer livgivende del av tilværelsen min.

I Korsvei har folk tenkt på denne måten før. For en del år siden dannet noen "Veigrep - en livsregel for Kristusdisipler". Dette er et forslag til rytme for dager, uker, måneder og år - og et tilbud om fellesskap i forbønn og veivalg.

"Regel" viser til det som mennesker i kloster slutter seg til, men i Veigrep er det en ganske annen form for "klosterliv" det inviteres til. Fellesskapet består av et femtitalls mennesker bosatt over store deler av Norge og Sverige. Livsfase, boform, alder, kjønn, yrke og helsetilstand er forskjellig - felles er ønsket om å holde fast på nærheten til Jesus, og en trofasthet til et kristent fellesskap.

Signe Myklebust er en av de som er med, og hun sier:

"Veigrepsfellesskapet hjelper meg til å halde tak i det eg opplever som uendeleg viktig, men som eg slit med å disiplinere meg til aleine, nemleg ei retning og ein rytme for livet som kristen.

Bønnefellesskapet er sterkt. Vi ber for kvarandre, og slik kan vi både bere og bli borne. Eg har vore med i Veigrepsfellesskapet i åtte år no. Dette har spor i livet mitt som eg er svært takksam for."
(Signe er også fotografen bak bildet over)

Veigreps-regelen ble revidert i 2019, og Korsveis nettsider oppdateres snart med mer ressurser, i mellomtida finnes det en liten brosjyre - og det går an å spørre Korsveikontoret om mer informasjon.

Veigrepsbrosjyre (pdf)

Av: Margrete Kvalbein