Dag for dag-program

endringer kan forekomme

Tirsdag   Onsdag    Torsdag   Fredag   Lørdag   Søndag

 

TIRSDAG 18.JULI

13.00–17:30 Registrering i Ridehallen
18.00 Felles åpningssamling i Teltet
19.30 Info-samling i Tunene
19.30 Info-møte for tenåringer med foreldre i Hall A
20.00–21.00 Registeringen fortsetter i Ridehallen
21:00-22:00 Registreringen fortsetter på Festivalkontoret
21.00–21.30 Info-møte om Barnas Korsvei i Ridehallen
21.00 Soveposesamling for unge voksne i Unge Voksne Tunet
21.30 Taizébønn i Teltet
22.00 Senkveld: nattkafé, bål (??)++

uthevet skrift = Spesielt tilrettelagt for barn 

ONSDAG 19. JULI

08.00-08:30 Keltisk morgenbønn i Bønneteltet ved Storstoga
09.45-10.00 Oppsang i Teltet
10.00–11.00 Alle rundt alteret i Teltet
11.00–12.15 Bibeltime med Sunniva Gylver etterfulgt av spørsmål og samtale i Teltet
11.00-13.00 Barneprogram 
11.00 - 12.30 TEN-Samling i Hall A 
13.00-14.00 Dugurd og samtalegrupper
14.15-15.30 Grønne timer med verksteder og aktiviteter
15.30–18.00 Middagslaging og spising i Tunene
18.00-18.45 Felles lek og aktivitet for alle som ønsker..
 Soveposesamling, tidspunkt avtales i tunet
18.00-19.00 Samling for hhv Svensk + Dansk Korsvei i 2.et Husdyrhallen 
19.30-20.45 Seminarer
21.00 Soveposesamling for unge voksne i Tunet for Unge Voksne
21.30 Taizébønn i Teltet
22.00 Senkveld: nattkafé, bål (??)++
22.30 Konsert med Oskar Nordbø i Ridehallen
22:30-23:30 Filmvisning  «White Right – Meeting the Enemy» i Husdyrhallen 2.et

Uthevet skrift = Spesielt tilrettelagt for barn 

TORSDAG 20. JULI 

08.00 Keltisk morgenbønn i Bønneteltet ved Storstoga
10.00–11.00 Alle rundt alteret i Teltet
11.00–13.00 Bibeltime med Sunniva Gylver etterfulgt av spørsmål og samtale i Teltet
11.00-11.30 TEN-Samling i Hall A
11.00-13.00 Barneprogram
13.00-14.00 Dugurd og samtalegrupper
14.15-15.30 Grønne timer med verksteder og aktivitet
15.30–18.00 Middagslaging og spising i tunet
18:00-19:15 Korsveistyrets innspillsmøte i Scenehuskafeen
18.00-18.45 Felles lek og aktivitet for alle som ønsker.
Soveposesamling, tidspunkt avtales i tunet
19.30-20.45 Seminarer
21.00 Soveposesamling for unge voksne i Tunet for Unge Voksne
21.30 Taizébønn i Teltet
22.00 Senkveld: nattkafé, bål (??)++
22:30 Konsert med Tore Thomassen i Ridehallen
22:30-23:30 Filmvisning  «White Right – Meeting the Enemy» i Husdyrhallen 2.et

Uthevet skrift = Spesielt tilrettelagt for barn 

 

FREDAG 21. JULI 

08.00 Keltisk morgenbønn i Bønneteltet ved Storstoga
10.00–11.00 Alle rundt alteret i Teltet
11.00–12.15 Bibeltime med René August og Farah Bou Kheir etterfulgt av spørsmål og samtale i Teltet
11.00-13.00 TEN-Samling i Hall A
11.00-13.00 Barneprogram  
13.00-14.15 Dugurd og samtalegrupper
14.15–15.30 Folkemøte i Ridehallen
14.30            O Store lek (TenKorsvei)
15.30–18.00 Middagslaging og spising i tunet
18.00-18.45 Felles lek og aktivitet for alle som ønsker.
Soveposesamling, tidspunkt avtales i tunet
19.30-21.15 Kveldsmesse i Teltet
21.30 Soveposesamling for unge voksne i Tunet for Unge Voksne
22.00 Senkveld: nattkafé, bål (??)++
22:30 Konsert med Carl Petter Opsahl i Seljord kyrkje 

Uthevet skrift = Spesielt tilrettelagt for barn 


LØRDAG 22. JULI

08.00 Keltisk morgenbønn i Bønneteltet ved Storstoga
10.00–11.00 Alle rundt alteret i Teltet
11.00–13.00 Bibeltime med René August og Farah Bou Kheir etterfulgt av spørsmål og samtale i Teltet
11.00-12.00 TEN-Samling i Hall A
11.00-13.00 Barneprogram
13.00-14.00 Dugurd og forberedelse til O Store Basar
14.00–16.00 O Store Basar (Solidaritetsløp og -marked)
16.00 FOLKEFEST
16.00–18.00 Festmåltid i tunet
18.30 Parade
19:00–20.30 Fest i Hagen
Soveposesamling, tidspunkt avtales i tunet
21.00 Soveposesamling for unge voksne i Tunet for Unge Voksne
21.30 Taizébønn i Teltet
22.00 Senkveld: nattkafé, bål (??)

Uthevet skrift = Spesielt tilrettelagt for barn
 

SØNDAG 23. JULI

08.00 Keltisk morgenbønn i Bønneteltet ved Storstoga
09.00–12.00 Nedrigging av fellesområder
12.00–13.30 Alle rundt alteret:: Avslutningsgudstjeneste i samarbeid med Seljord menighet. Teltet
13.30 Fortsatt nedriggsdugnad og restesalg
16.00 Avreise