korsveifestivalseljord2.

Smittevern på festivalen

Vi jobber for at årets Korsveifestival blir så trygg som mulig når det gjelder smittevern. Vi har lagt til rette for en kraftig nedskalert festival. Det blir grender i Bergen, Trondheim og Fredrikstad der folk bor hjemme og der det er god plass i kirkerommene som skal brukes. For Seljords del har vi satt et tak på 600 deltakere. All aktivitet alle steder vil skje i henhold til gjeldende nasjonale og lokale tiltak og gjenåpningsnivå.

En koronatilpasset festival i Seljord:

Her er utdrag fra vår smittevernplan (per 1.juni 2021):

Målsettingen med planen er å forberede og gjennomføre en nedskalert Korsvei-festival på en smittevernforsvarlig måte slik at risikoen minimeres for at:

  • smitte blir tatt med til festivalen og Seljord
  • vi får et smitteutbrudd under festivalen
  • smitte blir tatt med hjem

Tiltak

Vi planlegger for tiltak før festivalen, ankomst, underveis og etter festivalen.

Vi ser for oss to scenarier; i verste fall er vi fremdeles på gjenåpningstrinn 2 med sterke restriksjoner, og beste fall har vi gått over til gjenåpningstrinn 3.

Vi vil ha vakter til stede for å se til at smittevernregler blir overholdt og det vil være håndsprit tilgjengelig der det er naturlig og nødvendig.

Vi vil gjennomføre så mye som mulig av festivalen utendørs. På innendørs arrangement vil det være faste tilviste plasser ved antall over 50 personer. Det vil bli sørget for god ventilasjon ved innendørs aktiviteter og god utlufting mellom ulike aktiviteter. Overalt vil det være fokus på å holde avstand.

Tunene

På Korsvei bor vi på tun. Vanligvis er vi ca. 35 personer på et tun og ca. 6 tun i en grend. I år blir vi 10 eller 20 personer per tun. En grend vil bestå av inntil 60 personer, 6 tun à 10 personer (trinn 2) eller 3 tun à 20 personer (trinn 3). Boenhetene blir satt opp med god avstand, minimum 5 meter.

Hver grend vil være markert med flagg i den aktuelle fargen. Grendefargen vil bli brukt til å markere kohorter på samlingssteder som møtetelt og kafé. Alle deltakere vil ha en navnebrikke der også grendefargen er angitt.

Hvert tun vil få en «vegvesen»-benk pr 5 personer. Det er mulig å sitte inntil 10 personer på/rundt en slik benk. Det vil dermed være greit å holde god avstand ved f.eks. middag når kun 5 personer skal bruke en benk og i tillegg vil flere av disse være i samme familie (husstand).

TEN-korsvei

Tenåringene bor i egne tun. Vi satser på å dele tenåringene inn i kohorter. Tenåringene disponerer et eget toalettanlegg. Middag spises i tunene sammen med egen familie (husstand).

Barnas Korsvei

Aktiviteter her blir innenfor tunene (evt grendene avhengig av hvor mange barn det er).

Sanitæranlegg

Toaletter og dusjer vil bli fordelt mellom de ulike grendene og fargemerket, f.eks. vil blå og grønn grend bruke et sanitæranlegg mens rød og oransje grend vil bruke et annet.

Middagslaging:

Middag lages i tunet. Ingrediensene er delt opp i porsjoner beregnet på 5 personer. Det oppfordres til at middagslaging skjer i kohorter à maks 10 personer og at det holdes god avstand mellom deltakere som ikke tilhører samme husstand, f.eks. at man arbeider på ulike bord og at man ikke deler utstyr.

Aktiviteter

Møtetelt

Det vil være faste tilviste plasser. Medlemmer fra samme husstand kan sitte sammen, andre med minst 1 m avstand. Deltakerne vil sitte grendevis (farge). Innganger/utganger vil være definerte for ulike grendefarger. Mellom hver aktivitet vil det bli sørget for god utlufting.

På gjenåpningsnivå 2, vil det være maks 200 deltakere i teltet. Vi jobber med hvordan alle kan få med seg innholdet ut fra ulike værscenarier. Dersom vi ikke få være flere enn 200 inne i teltet, vil vi legge til rette for strømming i 2 andre lokaler, også der med faste tilviste plasser med anbefalt avstand.

Hvis vi er på gjenåpningsnivå 3, vil vi ha 3 kohorter à 200 deltakere i teltet på faste tilviste plasser som på nivå 2.

Torg og kafé

Det vil være et tak på antall som kan være inne samtidig, på linje med det som blir gjort i butikker. Kundestrømmen vil bli styrt med definerte innganger og utganger. I kafeen markeres det hvor ulike grender kan sitte. Vi legger også opp til at kafé i større grad kan tas utendørs.

Veiledningssamtaler

Disse foregår som én til én samtaler i rom med god ventilasjon og mulighet for 2 meters avstand. Ved godt vær oppfordres det til at disse samtalene foregår som «walk and talk» utendørs.

Av: Hilda Kristine Hanssen