lovisa_geargan_21062018-05592
Foto: Aslak Mikal Mienna

Seminar med langveisfarende gjester

Her vil vi møte noe av dem som har hatt taletid på Korsvei før, som Patrik Hagman og Barbro Raen Thomassen - og det blir nye stemmer, som Lovisa Mienna Sjöberg og fortelleren Alf Martin Lie.

Første seminar-stemme vi presenterer er en som tar opp et tema som er høyrelevant for "Håpet har et ansikt"-festivalen: Velsignelsen.

Lovisa Mienna Sjöberg kommer til Korsvei for å snakke om "Att leva i ständig välsignelse – om sivdnidit som religiös praxis ". Sivdnidit er et nordsamisk verb som kan oversettes både med å skape og med å (vel)signe, og praksisen gjenfinnes i hele Sápmi (dvs. de samiske områder i Norge, Sverige, Finland og Russland), og utføres i mange ulike situasjoner. Sivdnidit er ikke knyttet til kjønn, alder eller spesifikke egenskaper hos den som utfører, men er åpen for alle.

Lovisa Mienna Sjöberg bor i Kautokeino og arbeider på Samisk høyskole. Hun har skrevet doktoravhandling om Sivdnidit (søk den gjerne opp!), og kommer for å fortelle og lære oss om den stadige velsignelsens uttrykk og praksiser - tett knyttet til hverdagen og naturen.

Av: Margrete Kvalbein og Dina Willemse