Se

- hver uke

Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp! Salme 51,8

• Unn deg den ukentlige hviledagen. Dvele. Senke skuldrene. Gjøre deg lydhør.
• Se tilbake på Guds nærvær i uken som gikk.

Gi uken som kommer et framblikk.