Møte - hver morgen

Om morgenen hører du min røst, tidlig vender jeg meg til deg. Salme 5,4

Når du overgir din dag til Kristus og ber på vei inn i dagen, kan du for eksempel gjøre det slik:

•Tegn korsets tegn over kroppen og si: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
•Be en enkel overgivelsesbønn, fokusert på Jesu livgivende nærvær og ditt ønske om å følge ham.
•Be Fadervår.

Det kan være fint å gjøre dette stående, for eksempel foran et Kristus-bilde. 

Birgittas bønn er et eksempel på en kort overgivelsesbønn:
Herre, vis meg min vei og gjør meg villig til å vandre den.