1rowan_williams_feature

Rowan Williams til Korsvei 2021!

"Williams er et Korsvei-ikon, han bare vet det ikke ennå". Korsveis teologiske smie har henta inn en svært spennende stemme til neste Seljord-festival.

Dr. Rowan Williams (69) er kjent som en av vår tids mest fremstående kirkeledere. I årene 2002 til 2012 var han overhode for verdens 80 millioner anglikanere. Han er en etterspurt formidler over hele verden, og blir av noen kalt for "et overflødighetshorn": Han er poet, samfunnsdebattant, ekspert på de lange linjene i kristen spiritualitet og Dostojevskij-kjenner. Han leser ni språk og har skrevet et 50-tall bøker. Den tidligere erkebiskopen og professoren er ikke bare en fagteolog av format. Gjennom årene har han også utgitt en rekke små oppbyggelige skrifter, dyptloddende og samtidig lett tilgjengelige for lesere uten spesiell fagkompetanse.

Rowan Williams har personlig gått et godt stykke vei med Korsveis kjernespørsmål: Hva er det å være en Jesus-disippel - i vår tid? 
Han er en stillfarende, bønnens mann som ivrer for kristen enhet. Samtidig er han en skarp pådriver i kampen mot klimakrise og økonomisk urett, og var nylig ute i gatene i London sammen med klimaaktivistene i Extinction Rebellion. Etterordet i bevegelsens nye håndbok er skrevet av ham. Det Rowan Williams har på hjertet deler han på en forbilledlig enkel og engasjerende måte.

La dette være en av mange grunner til å se fram til UKE 29 i 2021!

Festivalen er mye mer enn hovedprogrammet, og den blir best når vi er mange ulike mennesker som lager festivalen sammen.
Tenker du på at du kan bli med å planlegge KORSVEIFESTIVALEN 2021? 
Vi starte opp festivalkomiteen før sommeren, og trenger folk til både små og store oppgaver. Om vi kommer tidlig igang, blir arbeidsprosessen smidigere og gleder og oppgaver blir bedre fordelt!
Ta kontakt med kontoret på margrete@korsvei.no eller på telefon 995 77 287 dersom du har tanker om hva du eller ditt miljø kan bidra med!

Foto er hentet fra University of Notre Dames hjemmesider.

Av: Margrete Kvalbein