sakkeus

Tittel 2021 er satt: "Kom ned!"

Kom ned fra hva? Til hva? Første helg i september ble profil for neste års Korsvei-samling bestemt av styret. Under Frasparket spant idéene videre...

(Denne teksten er basert på Heidi Westborg Steels notater fra Fraspark-samlingen)

Sakkeus var en loner. Så ble han sett. Først var det en bevegelse oppover - i nysgjerrighet. Så ser Jesus ham, og bevegelsen går ned - ned fra illusjonene? Jesus inviterer seg selv hjem til ham - nokså kontant. Så skjer store forandringer hos Sakkeus, han vil gjøre opp for uretten han har begått - men vi hører få ord fra Jesus. Skjedde den største forandringen bare i å bli møtt av Jesu blikk? Og slutta Sakkeus egentlig å være toller? Hvordan kan Sakkeusfortellingen hjelpe oss i "kampen for livet i vår verden"?

Det er mange usikkerhetsmomenter rundt Korsvei-festivalen 2021. En fullskala festival er usannsynlig i pandemiens virkelighet. Det som er sikkert er at vi skal få besøk av Dr. Rowan Williams, og at overskriften over festivalen blir "Kom ned" - basert på Jesu ord til Sakkeus. Vi har også en trang til å vende oss ned mot Korsveis røtter, så både nye og erfarne Korsveiere får frisket opp hva Korsvei er til for. Kanskje er "kom ned" en slags veiviser? En pil som peker motsatt retning av Babels tårn - en streben oppover som i Bibelens verden alltid fører til kaos. 

Kanskje er også 2021 året der det lar seg gjøre å være sammen i refleksjon om hva koronaen har gjort og gjør med våre liv som disipler? Vi skal heller ikke glemme at 2021 er året der Norge har blitt 10 år eldre siden vårt største terrorangrep i fredstid. Nasjonen har mista uskyld - etter terror og pandemi. Ja, det er tid for å komme ned. 

Det er ikke det samme som å bli nedtrykt! For tenk hvor mye større bevegelsesfrihet Sakkeus har når han er nede fra treet sitt...! 
Det sies på denne måten i profildokumentet til Korsvei 2021: 

"Kom ned, sier Jesus til Sakkeus. Hvem er Jesus som kaller oss? Hva åpner seg i Jesu følge, i oss, og i verden rundt oss?

Gud arbeider, utrettelig, med å lege sin opprevne verden. Som del av Jesu følge, tas vi inn i et verdensvidt fellesskap av nåde, oppbrudd og forvandling. Her kan vi tro, be og handle i tillit til at det, først og sist, er Gud som gjør forskjellen. Samtidig velger Gud å gjøre sin gjerning ved å sette oss i bevegelse, som kjærlighetens hender og føtter i verden. Vi, som så lett sitter fast i vårt eget, bys opp til dans, til å kaste oss ut i leken, kampen og tjenesten.

Gud kaller oss til å gjøre sin skaperdrøm levende. Her åpner det seg en frihet fra mismot og fiksering på effektivitet og resultater, til forventning om den rettferdigheten Gud vil skape. Her åpner Guds rike seg, i fellesskapet av frie følgere!

På festivalen vil vi sammen bygge og feire fellesskapet, i den verdensvide kirken. Og vi vil utforske og styrke vår motstand mot ødeleggende krefter i verden."

(Sakkeusbildet er fra Joel Whitehead, og vi fant det på textweek.com)

Av: Margrete Kvalbein