Gudstjenesteliv

Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles. Hebr 10,25

• En disippel tilhører et gudstjenestefeirende fellesskap og deltar i sin menighets liv i hverdag, faste og fest.
• Gjennom gudstjeneste og nattverd knyttes vi som Jesu disipler sammen, og vi feirer at vi tilhører Kristi kropp, lokalt og globalt.
• Ta vare på muligheten til å gå til skriftemål, for eksempel ved at du en gang i året, gjerne oftere, oppsøker en prest eller en annen kristen du har tillit til, for å bekjenne dine synder og bli tilsagt tilgivelse i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.