korsveivideo-bilde
Se videoen på https://www.youtube.com/watch?v=_qgLAj4yCn0

Festivalvideo

Hvorfor kommer folk på Korsvei? Se video laget av Tore Hynnekleiv under Korsveifestivalen 2019. I år blir vi færre samlet og vi blir på flere steder, men elementene er de samme.

 

Av: Hilda Kristine Hanssen