2ryan7250

Dugnadsfestival

Vi skaper festivalen sammen og Korsveifestivalene er en kjempestor dugnad med mange grupper i arbeid. Dette er en god måte å bygge fellesskap.

Dugnadsoppgaver melder du deg til når du melder deg på selve festivalen. Du vil da etter hvert bli kontaktet av noen med ansvar for ditt oppgaveområde. Om du glemmer hva du har meldt deg til, kan du se det på bestillingssammendraget du fikk på e-post.

Alle oppfordres til å melde seg til oppgaver. Så er det slik at helsen er ulik hos oss: mange klarer 1 time om dagen, noen mye mer og andre mindre. Vi skaper festivalen sammen som dem vi er og det fellesskapet vi er. Det finnes oppgaver som ikke krever så mye, så let etter de dersom du har behov for det. Det vil være oppgaver som passer for alle aldre, så barn og tenåringer er også velkomne.

Dugnadsbordet: dette er et av de mest sosiale stedene på festivalen og er åpent fra de første ankommer stedet til vi er helt ferdige. Her kan du komme om du ser du har mulighet til mer enn det du har meldt deg til, eller du ikke fikk meldt deg til dugnad på forhånd. Her legges det fortløpende ut nye oppgaver.

Riggedugnad: Den starter mandag 17.juli, da vi overtar festivalområdet, og varer frem til festivalstart tirsdag ettermiddag. Vi vil ha behov for at noen også kommer søndag 16., - det gjelder spesielt de som kan kjøre truck og traktor.
Riggedagene er arbeidsintensive og artige. Mange sier festivalopplevelsen blir enda bedre når de har vært med på å legge til rette og stelle i stand. Kjenner du få på Korsvei, er det en god mulighet å bli litt kjent med noen her.

Vi bygger opp fellesområdet sammen: det er oppgaver som å rigge scene og benker inne i teltet, sette opp kafeer og kiosk, kjøre ut utstyr til tunene, rigge perle- og veiviserrom i Stille Hage, skrive plakater, laminere, rake sand og legge gress rund alteret, være parkeringsvakt, og masse andre ting. I år trenger vi også folk som kan være med å sette opp vever i Stille Hage.
Alle må sørge for egen mat denne dagen, men vi setter opp griller i et fellesområde og spiser sammen. På kvelden har vi en forbønnsgudstjeneste for festivalen.
De som melder seg til opprigg får tilsendt mer informasjon i forkant.

I løpet av festivalen: Her er det mange ulike oppgaver å være med på, så se lista i Checkin og la deg friste. Tenåringer har også en del dugnadsvalg i sin påmelding.Og husk Dugnadsbordet.

Nedrigg søndag : Vi forventer at mange deltar i dugnad - nedrigg og vask - søndag. Når mange deltar, sikrer vi god arbeidsfordeling og godt fellesskap. Igjen: fellesområder tas før tun og så til slutt egne telt. En god del gjøres før avslutningsgudstjenesten, og der forventes alle å være med. Så vil det også være behov for at en god gjeng blir igjen helt til slutt.

 

Av: Hilda Kristine Hanssen