1etiopia-2019_foto-marit-mjolsneset-6579
Foto: Marit Mjølsneset

Årets Baluba-midler går til NMS i Etiopia

Lurer du på hvem som får midlene fra innsamlingsaksjonen på festivalen i år? Les her!

Sakkeus ble løftet opp i det Jesus ba ham om å komme ned. Han ble sett. NMS sitt arbeid blant Mao-folkene i Etiopia handler nettopp om å se og løfte fram mennesker som er vant til at de ikke er verdt noe.

Disse sitatene viser hvordan Mao-barn blir påført skam over hvem de er:

«Lærerne sa til oss: ‘Dette språket som ingen kjenner i denne skolegården, hvordan kan du snakke det? Har dette språket et alfabet eller ikke? Dette språket uten regler, hvordan kan du snakke det? ’ og han truet oss. Så vi snakket språket bare med hverandre.»

Skoleelev

«Vi må snakke i det skjulte. Når vi sitter blant dem og bruker språket vårt, sier de: «fuglespråket begynner, fuglespråket begynner» og gjør narr av oss.»

Skoleelev

 

Det finnes omtrent 50 000 mao i Etiopia, fordelt på seks undergrupper som hver har sitt eget språk. Mao-folkene har vært diskriminert, solgt som slaver og fordrevet i århundrer. Språket deres, musikken og andre kulturelle tradisjoner regnes som mindreverdige.

Den dag i dag er Mao-folkene ikke anerkjent som egen etnisk eller lingvistisk gruppe, har betydelig lavere utdanningsnivå enn andre, er lite eller ikke representert i ledende posisjoner og opplever høy grad av forskjellsbehandling.

I samarbeid med kirken i Etiopia og Wycliffe (SIL) ønsker NMS å styrke disse opprinnelige minoritetene i området:

Det er startet pilotprosjekter som tilbyr undervisning på Mao for førsteklassinger ved 14 barneskoler. Mange barn strever med at de ikke skjønner hva læreren sier når de begynner på skolen. Målet er at alle Mao-barn skal få undervisning på morsmålet sitt.

Det lages skolebøker, lesebøker og annet materiell på Mao-språkene.

Mao-ungdommer kan få stipend til videregående skole og høyere utdanning. Det finnes foreløpig nesten ingen maoer som har høyere utdannelse.

Til nå har det ikke vært akseptert å bruke mao som gudstjenestespråk eller kirkespråk. Ved å arrangere kurs i bibelfortelling på mao og ved å jobbe med bibeloversettelse endres holdningene og Mao-folkene våger å bruke sitt eget språk også utenfor hjemmet.

 

Alle mennesker fortjener å bli sett. For hvert menneske er uendelig mye verdt, uansett hvilket språk de snakker eller hvor de kommer fra.

Sammen med NMS kan vi være med på å gi Mao-folkene den samme opplevelsen som Sakkeus fikk: At de er verdt oppmerksomhet, at de har noe å bidra med og at Jesus ønsker å bli kjent med dem.

 

 

 

Av: Hilda Kristine Hanssen