stafettpinne_fysio_open_graph

Vil du være med å utvikle Korsvei?

I vinter vil nåværende daglige leder avrunde sin tjeneste i Korsvei, dermed åpnes en spennende mulighet: En 70-80% stilling står ledig. Søk innen 20.nov.!

Nå er det en 70-80 % stilling ledig i Korsvei-bevegelsen:

Til å lede vår virksomhet med festivaler, andre arrangementer og administrasjon søker vi ny daglig leder som:

- identifiserer seg med Korsveis formål og veivisere
- planlegger og organiserer store arrangementer
- bygger nettverk i og rundt Korsvei-bevegelsen
- gir budskapet en form som når mottakerne
- liker å jobbe med mange frivillige
- tenker trygghet og beredskap
- gjør unna kontoroppgavene

Neste store arrangement blir Korsvei 2021, med en annerledes form enn tradisjonell festival. Vi samles på ulike steder rundt i landet og i Skandinavia, og har både digitalt og lokalt program. Dette gir mulighet for nye ideer og erfaringer. Festivalkomiteen er godt i gang med planlegging, mange frivillige er med og du deltar aktivt fra første dag. Vi har eget tilbud til barn og tenåringer. Vår administrasjonskonsulent i 40 % er også tett på dette arbeidet.

Korsvei har kontor sammen med Areopagos i Bernhard Getz’ gt 3, Oslo. Vi har én fast stilling, og en medarbeider på deltid rundt festivalene. Korsvei er en stiftelse med et aktivt styre som samhandler med daglig leder. Vår første festival var for 35 år siden, og vi samler nå rundt 2000 deltakere i alle aldre.

Stillingsstørrelse og lønn/betingelser avtales med den vi tilsetter.

Vil du heller ha en prosjektstilling i 2021 enn noe fast?
Send gjerne inn søknad du også!

Søknadsfrist 20.11.20

Kontakt styreleder Sigmund Gulliksrud, tlf 482 40 462, for mer informasjon.

Søknad leveres via Finn.no

Av: Margrete Kvalbein