Være

- hver måned

I stillhet og tillit skal deres styrke være. Jesaja 30,15

• Sett av en tid hver måned som du vil bruke til å være stille og be.
• Gjennomfør gjerne denne fordypningen sammen med andre, med en enkel liturgisk innledning og avslutning.
• Benytt deg gjerne av eventuelle stille kvelder eller lignende i menigheter nær deg.