logo-vendepunkt

Vendepunkt

Korsvei har vært med på å ta initiativet til en serie demonstrasjoner for en ny klimapolitikk.

Viktige ting skjedde i Paris I 2015! Nå må vi opprettholde – og øke – trøkket, slik at Parisavtalen virkelig blir et vendepunkt, også for norsk klimapolitikk. Det haster med en grønn omstilling av Norge. En bred allianse av trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse har derfor gått sammen om Vendepunkt: En serie på fire frodige markeringer foran Stortinget frem mot valget i 2017.

På Korsvei 2015 lå klimautfordringen og glødet i festivalfellesskapet. Vårt felles engasjement der lever nå videre, og en av fruktene er Vendepunkt. Blant initiativtakerne fra Korsveis side er Asle Finnseth (bibeltimeholder i sommer), Sunniva Gylver, Inge Westly og resten av Korsveis teologiske tankesmie.

VÅRE KRAV
- La oljen i Arktis bli liggende: Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.
- 100 000 nye klimajobber: Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimautslipp og omstille Norge.
- Vis rettferdighet: Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.

Last ned Vendepunkt-flyer med mer informasjon

Første demonstrasjon: 21. januar 2016
Andre demonstrasjon: 8. september 2016
Tredje demonstrasjon: 11. mars 2017
Fjerde demonstrasjon: 2. september 2017 - les om den store Vendepunkt-finalen her!

Følg Vendepunkt på facebook

Kontaktperson for Vendepunkt er Asle Finnseth: asle@strekmag.no

vendepunkt-1

Vendepunkt ved Stortinget

Bildet er fra den andre Vendepunkt-markeringen, 8. september 2016. 
Foto: Ivan Chetwynd, Besteforeldreaksjonen