margpasykkel
Festivalsykkelen og festivalsjefen - fra forberedelsene i Seljord, 2019

Takk til avtroppende daglig leder

I styremøte 16. januar, tok styret sin avskjed med Margrete Kvalbein som daglig leder. Hun har gjort tjeneste for Korsvei både i det skjulte og i "manesjen", og skal i løpet av 2021 videre til prestetjeneste.

Kvalbein slutter som daglig leder i Korsvei 31.januar i år. Hun startet i jobben 1.mai 2018 og har vært den første som har fylt denne rollen i Korsvei-bevegelsen. Nå skal hun fullføre studiene og bli prest.

Margrete har gjort en stor innsats for Korsvei. I 2019 ledet hun arbeidet med å planlegge og gjennomføre festivalen. Det er en stor oppgave med mange involvert i mange dugnadsoppgaver, og mange brikker som skal falle på plass. Hun har fått orden på den daglige driften av Korsvei, og hun har bidratt til at vi har prøvd oss på nye former for fellesskap som pilegrimsvandring og Korsvei-retreat. 

Like viktig er det at Margrete ser folk, ser deg og meg, som sammen er Korsvei. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner til de hun er sammen med.

Når vi i styret skal takke henne kommer det fram slike gode ord:

"Margrete har et stort hjerte og et godt hode - 

Hun liker både struktur og lekenhet - 

Hun leder både i det skjulte og i sirkusteltet - 

Hun skriver så det er en fryd å lese"

Vi takker deg med tusen blomster, Margrete!
Og ønsker deg alt godt for veien videre i Jesu følge!

Av: Sigmund Gulliksrud, styreleder