1hapsansikt_stefanus

Stefanusalliansen + Baluba-innsamling = sant

Håpet har et ansikt blant minoriteter og traumerammede i nord-Irak. Blant mange sterke søkere, ble håpsarbeid i midtøsten valgt ut til Baluba 2019.

Korsvei-styret har fattet et vedtak, og nå veit vi hvem som får innsamlede midler fra Baluba-aksjonen under Korsvei 2019: Stefanusalliansen!

Prosjektet de søkte inn, heter "Håpet har et ansikt i Irak", og handler om å gi håp til mennesker som er utsatt for IS' herjinger - særlig nord i landet. Arbeidet er tredelt - i samarbeid med tre ulike organisasjoner:

Hope Center - driver traumehjelp for yezidier og kristne kvinner utsatt for overgrep og er knyttet til en lokal protestantisk menighet i Dohoq i Nord-Irak.
CAPNI er en bistandsorganisasjon knyttet til den østlige tradisjonelle kirken Assyrian Church of the East og gir mikrolån til lokale innbyggere i landsbyer i Nord-Irak. De enkelte mottakerne av mikrolån får tett oppfølging, og overskuddet går til felles tiltak som bestemmes og driftes lokalt.
Masarat er et nettverksarbeid ledet av dominikanske fader Ameer Jaje og forsker Saad Salloum. Målgruppen er universitetsstudenter, særlig innenfor islamske studier, journalister og lærere i hele Irak. De arbeider for fredelig sameksistens - mer forståelse og toleranse mellom religiøse grupper.

Generalsekretær i Stefanusalliansen, Ed Brown, forteller i denne saken om møtene med minoriteter i Irak: "Jeg så frykt og fortvilelse, men i de samme øynene så jeg håp. Jeg har sett disse doble følelsene mange steder. For kristne ligger håpet i Gud, noe større enn dem selv, som hjelper dem gjennom den tragedien de har vært gjennom og fortsatt er i." For Korsvei er det lett å se en sammenheng mellom årets festivaltema og Stefanusalliansens arbeid, og nå jobber vi med å synliggjøre prosjektet deres i flere ledd av festivalprogrammet.

Av: Margrete Kvalbein