sporkurs

SPOR: Et disippelkurs

Et Korsvei-kurs om å følge Jesus i vår tid. Kursperm kan bestilles fra kontoret.

Hva vil det si å være Jesu disippel ved begynnelsen av det tredje årtusen? Korsvei reiser dette spørsmålet – og peker med sine fire veivisere i retning av et svar: Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere, Fremme rettferdighet.
Korsvei har utarbeidet kurset Spor for å styrke bevisstheten rundt etterfølgelse av Jesus Kristus i dag. Målet er at stadig flere skal se på seg selv som disipler, og la det få følger for måten de lever på.

Hvem er kurset for? Kurset kan gjennomføres i menigheter og ulike kristne fellesskap. Både «garvede kristne» og «nysgjerrig søkende» kan ha glede av det – gjerne sammen. Eneste forutsetning er et ønske om å lære mer om hva det vil si å følge Jesus i vår tid. Kurset ble utviklet i Stavanger høsten 2008 av Kjersti Christiansen, Ingunn Eidem, Olav Trømborg og Knut Grønvik. En pilotgruppe på 15 deltakere fulgte de 6 samlingene. Kursopplegg og materiell er justert etter erfaringene derfra. 

Spor består av 6 temasamlinger som bør gjennomføres sammenhengende, uten altfor lange mellomrom i tid:
1.    Disipler
2.    Søke Jesus Kristus
3.    Bygge fellesskap
4.    Leve enklere
5.    Fremme rettferdighet
6.    Veivalg

Første samling er en introduksjon til hele kurset. Jesus ber oss følge ham, og vil gjøre oss til disipler. De fire neste samlingene konkretiserer disippellivet ut fra Korsveis fire veivisere. Den siste samlingen oppsummerer – og utfordrer videre.

De 6 samlingene kan gjennomføres på minst tre måter:

  • med en samling hver uke eller hver 14. dag. Vi anbefaler helst ukentlige samlinger, for å få god dynamikk fra gang til gang
  • over 4 kvelder og 1 dag. Den hele dagen bør være samling nummer to. Det gir god tid til å bygge fellesskap, som da blir ett av temaene
  • i løpet av en helg, fredag til søndag, med visse tilpasninger

Rytme for samlingene: Hver samling gjennomføres stort sett etter samme, faste opplegg. Man trenger minst 2,5 timer, gjerne tre. I parentes står anbefalt antall minutter for hvert punkt.

1.    Kristuslyset tennes. Bønn. (5 min)
2.    Enkelt måltid. (25)
3.    Innledning. Samlingens tema presenteres. Kort respons fra forrige. (5)
4.    Bibellesning. En fortelling fra evangeliene leses i fellesskap etter en metode som involverer alle. (20)
5.    Undervisning. Forslag til manus foreligger. Kan tilpasses lokalt. (25)
6.    Personlig ettertanke. Enkel ledet meditasjon. (10)
7.    Samtale i grupper – ut fra spørsmål til samlingens tema. (30)
8.    Avrunding. Korte tilbakemeldinger i plenum. (10)
9.    Framblikk mot neste samling. Informasjon. (5)
       Introduksjon av en enkel øvelse for bruk i tiden fram til neste samling. 
10.  Liturgisk avslutning. (15)

Kurslederpermen inneholder

  • grundig veiledning til hele kurset og hver enkelt av de 6 samlingene kurset består av
  • kopieringsoriginaler for deltakermateriell til hver samling
  • kopieringsoriginaler for liturgier

Kurslederpermen koster kr. 300,- (+porto), og bestilles fra kontoret - bruk gjerne kontaktskjemaet. I tillegg er det bra om hver deltaker har boka Veivisere (Korsveis lille røde) som koster kr. 150.

Ved innkjøp til større grupper, kan dere be oss om rabatt.