Skaperverk, miljø og menneske

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Salme 139,14.

• Bruk naturen, ta imot og nyt dens mange goder og gleder.
• Ta tid til fysisk aktivitet. Få nok søvn.
• Spis mat med så lite negativ miljøpåvirkning som mulig.
• Reis mer miljøvennlig, både på korte og lange strekninger. 
• Sky fly.