utsteinillustrasjon

Seinsommerretreat med Korsvei på Utstein

Bli med mot vest og mot havet for å leve noen dager i enkelhet, fellesskap og nærvær - 5.-9. august. Bror Haavar Simon Nilsen er med som veileder.

Sammen med andre pilegrimer vender vi oss mot den keltiske spiritualiteten og mot Korsveis veivisere: Søke Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferd.

Bror Haavar Simon oppsummerer det keltiske trosspråket i uttrykket "varhet for det som er", og beskriver landskapet på Utstein som et sted som gir hjelp til å søke nettopp denne varheten.

Vi vil bruke retreat-livets rytme og bønneliv, gi rom for taushet og kontemplasjon, men ønsker også at noe av det lekende og skapende som Korsvei-festivalen preges av skal få plass. Kanskje vil det også bli en retreat med noe mer sosialt preg enn det retreater vanligvis har?

Vi vil - i samarbeid med vertskapet på Utstein - følge de smittevernregler som gjelder, og derfor kan det bli begrenset hvor mange deltakere vi kan ha. Det er lurt å ikke nøle for lenge med å melde seg på!

Påmelding skjer på https://www.checkin.no/event/23908/seinsommerretreat-med-korsvei-paa-utstein

Av: Margrete Kvalbein