2021-r.williams-skjermbilde-fra-bibeltime

Samtalegruppe om "Prophetic Living"

I Oslo arrangeres det høsten 2022 en samtalegruppe som tar utgangspunkt i Rowan Williams' bibeltimer fra Korsvei 2021.

Gruppa vil bestå av 10-12 personer og samtalene vil ta utgangspunkt i 4 bibeltimer Rowan Williams holdt på Korsvei sommeren 2021 med temaet Prophetic living. Han deler i disse bibeltimene sine betraktninger i møte med profetene Jeremia, Esekiel, Hosea og til slutt om Jesus. Rowan Williams er tidligere erkebiskop i Den anglikanske kirke i England og er en anerkjent teolog som har skrevet flere bøker.
Vi ønsker med disse samlingene å dele og lytte til Rowan Williams innsikt og fortolkning for kanskje hver for oss - og sammen – reflektere over hva det vil si å «leve profetisk» i vår tid og vår kontekst.

I de tre første bibeltimene fokuserer Rowan Williams på å forstå den historiske rammen rundt profeten og hvordan profeten forholder seg til nære relasjoner og folket rundt. Den siste bibeltimen handler om «prophetic living» i lys av Jesu liv og lære.

Bibeltimene ble holdt på engelsk og i ettertid transkribert. Du finner lenke til opptakene av bibeltimene + bibeltimene i tekstformat her.

Vi ønsker følgende:

  • De som velger å være med i samtalegruppen forbereder seg, enten ved å lytte til videoen eller ved å lese igjennom transkripsjonen.
  • Hver enkelt understreker ca 2-3 setninger/momenter de blir berørt av til hver samling.
  • Man bør være med på alle de fire samlingene, fordi samlingene utgjør en helhet.
  • Hver deltaker betaler 100 kr. Betales med vipps til Målfrid Finnseth på 91547237 innen mandag 12. september. Summen utgjør påmelding til alle fire samlinger og dekker enkel servering.

Sted:     Vi møtes i Domkirkens møtelokaler i Storgata 17 (inngang fra Pløens gate). 

Tid:       Onsdag 14.09. kl. 18-20: «Prophetic living», knyttet til profeten Jeremia
             Onsdag 12.10. kl. 18-20: «Prophetic living», knyttet til profeten Esekiel
             Onsdag 09.11. kl. 18-20: «Prophetic living», knyttet til profeten Hosea
             Onsdag 07.12. kl. 18-20: «Prophetic living», i lys av Jesu liv og lære
 
Hvis dette virker interessant for deg, meld deg på til ru-fors@online.no 
Etter påmelding sender vi deg kontaktinformasjon og et enkelt program for samlingene.

 

Med vennlig hilsen planleggingsgruppa

  • Rune Forshaug - Diakoniutvalg i Grønland kirke
  • Ann Backer - Diakoniutvalg og menighetsråd i Grønland kirke
  • Christian Kringstad Kielland - prest i Oslo Domkirke
  • Målfrid Finnseth - Diakonimedarbeider i Trefoldighetskirken

 

 

 

 

Av: Hilda Kristine Hanssen