Rettferdighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6,33

• Støtt kampen for rettferdighet nært og fjernt, og delta i den selv.
• Stå opp for trosfrihet.
• Alle mennesker er Guds avbilde. Vern om menneskeverdet – ditt eget og den andres.
• Kjenn igjen urett i ditt eget nærmiljø. Engasjer deg uten å la deg hemme av din komfortsone.