2209-korsveistyret22-23,-2
Det nye styret som leder Korsvei i 2022-2023. Styrelederen i midten.

Nytt Korsveistyre2022/2023

Et nytt Korsveistyre er nå i gang med arbeidet sitt etter helgas styremøte. Det kom 3 nye medlemmer inn i styret nå, og 5 var med videre. Til sammen er det 8 styremedlemmer.

Etter konstituering ser det nye styret slik ut:

  • Tore Thomassen - styreleder
  • Guro Almås - nestleder
  • Astrid Sandsmark  - ny
  • Olav Lemvik  - ny
  • Torhild Fikseaunet - ny
  • Harald Eikeland (ikke tilstede da bildet ble tatt)
  • Einar Seilskjær
  • Marit Juven Gjærde

Tore Thomassen tar over som styreleder etter Sigmund Gulliksrud som takker for seg i styret. Sigmund har sittet i styret i 5 år, hvorav de 3 siste som styreleder.

Av: Hilda Kristine Hanssen

1220918-avtakking-styreleder-sigmund (2696x1598)

Sigmund Gulliksrud ble takket av på Frasparksamlinga

1tore-thomassen. (771x1047)

Tore Thomassen er ny styreleder for 2022/23