hildakristinehanssen
Hilda Kristine Hanssen, 48 år, Tromsøværing - og Korsveis påtroppende daglig leder.

Kommende daglig leder i Korsvei!

Hilda Kristine Hanssen er en erfaren korsveivandrer med sans for vinterbading, gamle trebåter og med et brennende engasjement. Les hennes tanker om bevegelsen hun snart skal være leder for.

Hilda Kristine møtte Korsvei-bevegelsen på 90-tallet. Det ble skjellsettende å møte et kirkelig miljø som snakket om miljø, om utfordringer med forbrukersamfunnet og om hva disippelskap i dag betyr på måte som skilte seg sterkt fra andre sammenhenger. Siden da har Korsvei vært viktig sted for å åndelig påfyll - et sted for å sette ord på de viktige sammenhengene. 

"Jeg liker at Korsvei binder sammen det himmelvendte og hverdagen, samtidig som vi har et blikk for verden rundt oss. Og så er Korsvei gode på fest og glede", sier den påtroppende lederen. "Festivalene har vært steder for feiring og takknemlighet, samtidig som det er et sted for å bli utfordret. At hele tiden stiller spørsmål om hva etterfølgelse i dag betyr, og gjør det på konkrete måter, det hjelper meg å være i bevegelse."

I tillegg til å være korsveivandrer - i perioder med ansvar i styre og festivalarbeid  - har Hilda Kristine vært lærer og Kirkens Nødhjelps regionkoordinator for Nord-Norge.
"Jeg ser mye i Korsvei som ligner på det jeg gjorde i Kirkens Nødhjelp. Det handler om å forholde seg til mange frivillige, bygge nettverk og å spørre "ka brenn folk for?" Også der var kontorstaben minimal, men kontaktnettet og engasjementet stort."

I den siste perioden har Hilda Kristine arbeidet for dialogorganisasjonen Areopagos med deres arbeid i Kina. "Her har jeg lært mer om verdien i stillheten - i det kontemplative. Av natur er jeg kanskje mer en aktivist-type, men jeg vegrer meg også for å dele opp kristenlivet i ord som "aktivisme" eller "kontemplasjon"."

Hilda Kristine ser at kirka fremdeles trenger perspektivene som Korsvei holder oppe: "Jeg liker hvordan Korsvei kan hjelpe folk å holde fast og gå dypere inn. Ikke bare på festival. Jeg har opplevd å møte folk som kanskje ikke har vært på festival på lenge, men der påvirkningen fra Korsvei likevel preger livene deres."

For den nye lederen er det motiverende å skulle arbeide med hva bevegelsen er også mellom festivaler. "Vi ønsker jo at den som har vært i Korsvei-fellesskapet kan ta med seg engasjementet og perspektivene hjem til sin menighet og sin hverdag." 

Hilda Kristines hverdag som daglig leder i Korsvei begynner i overgangen mellom vinter og vår 2021 i en overlapping med nåværende daglig leder Margrete Kvalbein. Hun vil arbeide videre i Areopagos i en mindre stilling. 

Av: Margrete Kvalbein