Mediebruk

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ordspr 4:23

• Finn en sunn medierytme. Du behøver ikke å være tilgjengelig via alle kanaler alltid.
• Dagens mediemangfold åpner for mange muligheter. Nyttiggjør deg det gode og vær oppmerksom på det overflødige. La deg ikke forføre. Søk sannhet.
• Bli ikke slave av sosiale medier.
• Ikke sammenligne deg med andre.
• Sky klikkhysteriet.