Ledig stilling som festivalmedarbeider

Engasjement inntil 40% med søknadsfrist 25.januar

Festivalmedarbeider Korsvei

Korsveibevegelsen har arrangert sommerfestivaler siden 1985. Festivalene arrangeres annethvert år og samler rundt 2000 deltakere i alle aldre. Vi bygger opp en leir der vi bor og lager mat sammen, og har gudstjenester, seminarer, konserter, med mer. Korsveifestivalen baserer seg stort sett på frivillige og planlegges av en festivalkomité. I 2023 arrangeres festivalen 18.-23.juli.

Kontormedarbeider festival 40%

Er du strukturert og liker å jobbe med prosjekter? Ønsker du erfaring fra festivalarbeid?

I juli 2023 arrangeres Korsveifestivalen og vi søker en kontormedarbeider til et engasjement på kontoret i 20-40% i perioden 1.februar – 31.august 2023.  

Vi har en daglig leder i 80% som du vil jobbe tett med i tillegg til et aktivt styre og en festivalkomité.

Arbeidsoppgavene er knyttet til festivalen og består i administrasjons- og driftsoppgaver som å følge opp påmeldinger (Checkin), økonomi, informasjonsarbeid, med mer. Kontormedarbeider blir med på møter i festivalkomiteen.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, erfaring med å planlegge og gjennomføre prosjekt/produksjon, mulighet til å jobbe med mange engasjerte frivillige, fleksitid, kontor sentralt i Oslo i hyggelig kontorfellesskap.

Kvalifikasjoner:

Du identifiserer deg med Korsveis formål og veivisere, er fleksibel, strukturert og flink til å holde oversikt, jobber godt under press, og har evne til å håndtere mange saker samtidig. Erfaringer fra å jobbe med større arrangementer samt kjennskap til Korsvei er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Korsvei har kontor sammen med Areopagos i Bernhard Getz' gt 3, Oslo. Det er ønskelig at medarbeider først og fremst jobber ut fra kontoret.

Vi ønsker primært oppstart 1. februar. Endelig stillingsstørrelse og lønn/betingelser avtales med den vi tilsetter. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

For mer informasjon, kontakt daglig leder Hilda Kristine Hanssen, 48110853 / hildakristine@korsvei.no. Søknad og CV sendes til samme e-postadresse med frist 25..januar.

Videoen gir et glimt av en Korsveifestival.

 
 

 

Av: Hilda Kristine Hanssen