spire-foto-h-schuff-web
Noe nytt spirer fram? (foto: Hildegunn Schuff)

Korsveipuls: Hvorfor ny nettside og nyhetsbrev?

Korsvei ønsker å inspirere til refleksjon og handling også utenom festival. Med nyhetsbrev og nye nettsider ønsker vi regelmessig å skape og dele innhold sentrert rundt spørsmålet: Hva vil det si å være Jesu disippel i dag?

Refleksjoner av Korsveiredaktør Hildegunn Schuff

Korsveis kommunikasjonsarbeid handler om hvordan vi holder pulsen gående i Korsvei-fellesskapet mellom festivalene. En fellesskapspuls – en disippelpuls? Kommunikasjon handler om å dele - å dele det som skjer i bevegelsen, inspirasjon, utfordringer, aksjoner, invitasjoner, trosliv. Det handler om å minne hverandre om veiviserne vi vil følge, og om Veien som bærer oss. Vi vil gjerne også være gjestfrie i vårt kommunikasjonsarbeid, spre Korsvei-tankene, og invitere nye andre i bevegelsen. Alt vi har fått, vil vi dele. Leve med åpne hender.

Enklere?
Så langt er det lett å ha store mål for kommunikasjonsarbeidet i bevegelsen Korsvei. Samtidig må vi huske at vi kanskje er et stort nettverk, men en veldig liten organisasjon. Korsvei er dugnadsbasert, med få ansatte i små stillinger og begrenset økonomi. Vi har heller ikke som mål å vokse oss store når det gjelder økonomi og organisasjon, og vil heller samle inn penger til andre formål enn selve Korsvei. Da blir det viktig å huske veiviseren leve enklere også i kommunikasjonsarbeidet vårt. Vi har ikke ansatte til å gjøre dette for omfattende, det koster penger og papir å sende ut tidsskrift, vi skal ikke være alt for alle. Så det er nok ingen store reklamekampanjer for Korsvei i sikte. Men vi vil være tilstede i kirkeliv og hverdagsliv, vi vil gjøre Korsvei-ressurser tilgjengelige, og holde en jevnlig puls i fellesskapet. Da må vi velge våre verktøy med omhu.

Tidsskriftet – alt til sin tid?
Tidsskriftet har de siste årene gått fra fire til tre årlige utgivelser, og i 2017 er det bare planlagt to utgaver. Det har å gjøre med hva det koster tidsmessig og økonomisk å designe, trykke og sende ut bladet i posten. Veien videre for tidsskriftet er oppe til vurdering hos styret. Skal det fases ut? Komme bare hvert halvår? Skal vi sende noe annet i posten? Kan vi i stedet for tidsskriftet sende ut jevnlige nyhetsbrev på e-post, og dele det aller meste av innholdet på nett?

Noen er glade i det langsomme formatet, det håndfaste ved å få noe i postkassa, som man kan sette seg ved kjøkkenbordet eller legge seg i hengekøya med. For andre blir det kanskje bare mer papirsøppel? Kanskje dekkes noe av behovet for fordypning og lange tanker av STREK, magasinet som Korsvei var med på å plante for noen år siden? Kanskje ønsker mange fortsatt tidsskriftet, men kan lese det som PDF-fil på nett i stedet for på papir? Vi lurer. Send oss gjerne tilbakemeldinger nå i vår hvis du har tanker om dette!

Nytt på nett
Etter at vi har hatt det på ønskelista i mange år, har vi nå i vår fornyet nettsida vår. Det lå mange ressurser på den gamle nettsida, men den bar preg av at den har blitt «klattet» på i mange omganger av mange bidragsytere, som naturlig er når den er bygget gjennom mye dugnadsarbeid og forskjellige korttidsengasjement. Det opplevdes nødvendig å ta en vårrengjøring nå. Vi håper nye korsvei.no er enklere å finne fram i, gjestfri og inviterende, og blir et sted for å dele – for fordypning og engasjement.

Vi står foran en festivalsommer, og derfor har hovedprioriteringen vært å presentere Korsvei 2017 på den nye nettsida, med alt som trengs av festivalinformasjon. I tillegg har vi fått plass noe av det grunnleggende om hva Korsvei er og hva vi har å dele av fordypningsstoff (bøker, Sporkurs, tidsskrift), møtepunkter og felles engasjement (Veigrep, Vendepunkt, lokale samlinger og framfor alt festivalen). Men savner du noe fra den gamle nettsida, så fortvil ikke – vi vil flytte mer derfra til den nye nettsida så snart vi har mulighet. Skatter som bibeltimer fra tidligere festivaler, bildegallerier, artikler og annen informasjon om bevegelsen blir ikke borte, men er på flyttefot. Som så mye annet i livet må det ta den tida det tar, med det vi har tilgjengelig av ansatteressurser og dugnadsinnsats. Takk for forståelsen! Og du finner den gamle nettsida på www.korsvei.etp.no inntil videre.

Korsveis nyhetsbrev gjenoppstår
Vi vil nå sende ut nyhetsbrev på e-post 4-6 ganger i året. Vi har gjort en ryddejobb i e-postadressene vi har registrert fra tidligere, og ønsker å nå alle som kan tenke seg et pulsslag fra Korsvei med jevne mellomrom. Nyhetsbrevet går både til deg som har bedt om å få nyhetsbrev fra oss, og til deg som har vært på festival tidligere. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet videre, kan du melde deg av ved å svare på mailen.

I tillegg deles mye av Korsveipulsen også på Facebook, for de som er der – og vi har også en stille tilstedeværelse på Instagram og Twitter.

Disse endringene vil nok oppleves ulikt, blant annet etter hvilket forhold vi har til digital kommunikasjon. Vi som jobber med dette i styret og på kontoret tror slett ikke at skjerm kan erstatte ansikt-til-ansikt-kommunikasjon. Men vi prøver å finne enkle, gode løsninger som kan være tilgjengelige i hverdagslivet til alle som ønsker å være med på Korsveien, hvor vi sammen spør hva det vil si å være Jesu disippel i dag. Og den viktigste kommunikasjonen om det skjer når vi møtes på festival – når vi kommer sammen på tunet, i teltet, til gudstjeneste. Når vi lytter og snakker, deler og danser, kjemper og ber, ler og lovsynger. Så vi håper vi sees i Seljord i sommer, og at samtalen fortsetter der. Også om hvordan vi best kan holde Korsveipulsen gående framover.

Har du innspill nå? Skriv til redaktøren på hildegunn@korsvei.no, til kontoret på kontoret@korsvei.no, eller kontakt oss på kontoret, på telefon eller gjennom kontaktskjemaet!

Av: HIldegunn Marie Tønnessen Schuff