_l8v0078

Korsvei - et gudstjenestefeirende fellesskap

Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. (Luk 19, 5-6)

Jesus så Sakkeus, og roper at han må komme ned, fra observasjonsposten sin. Han må bli aktør, for å møte Jesus og ta imot ham på sin hjemmebane. Og noe skjer i det møtet hvor Jesus slipper inn hos Sakkeus. - her ligger utspringet til en forvandling.

Etter et år der gudstjenester har vært underlagt strenge restriksjoner, er de gudstjenestefeirende fellesskapene noe av det viktige vi ser frem til ved kommende Korsvei. En gudstjenestekomité har planlagt å hente frem og bruke det vi kjenner og liker ved messene som feires på Korsvei. I år har vi også utarbeidet en helt ny Sakkeus-messe. Denne favner noe av det særlige ved Korsveibevegelsens teologiske grunntanker og tradisjoner, sammenvevd med Sakkeusfortellingen. Vi håper at det å komme sammen, og søke den Gud som kom ned, vil gi spirer til forvandling også hos oss.


Les hva Sunniva Gylver sier om hva Korsveis gudstjenester betyr for henne: 

Korsvei har vært mitt åndelige hjem siden jeg første gang oppdaget festivalen på Voss i 1994. Siden har alle sommerferieplanene mine tatt utgangspunkt i Korsveis festivalsyklus; med eller uten andre familiemedlemmer. 

 Korsvei vil være et fellesskap der vi "forenes med Jesus Kristus i kampen for livet i vår verden.» Det kan vi ikke klare uten å være et gudstjenestefeirende fellesskap, og nettopp gudstjenestene er for meg det aller viktigste på festivalen. Gjennom uka samles vi i ulike telt, til morgenbønn inspirert av det keltiske Iona-fellesskapet, formiddagens familiemesse der vi øser fra ulike kirkelige og kulturelle tradisjoner, og kveldsbønn preget av Taizé-spiritualiteten.

 I disse gudstjenestene henter jeg kraft og håp til å stå i de umulige kampene. Der finner jeg ord, sanger og bevegelser der jeg kjenner meg igjen i det som uttrykkes, samtidig som jeg får ny innsikt. Der møter jeg en skjønnhet i en gjennomtenkt og enkel utsmykning, som gjør meg til et mer sanselig menneske. Og jeg opplever et fellesskap på tvers av generasjoner og en forkynnelse som tar både gleden og smerten i livet på alvor.

 For noen år siden så jeg en reklame på 21-bussen, for en treningskjede. Overskriften var: «Kom som du er. Gå som en litt annen.» På Korsvei-gudstjenestene får jeg komme akkurat som jeg er og som livet mitt er. Og jeg går ofte derfra som en litt annen, fordi Guds nåde har nådd meg så sterkt.