aspens

Korsvei der du bor

Vil du finne eller starte et lokalt Korsvei-nettverk?

  • Korsvei Sverige
  • Korsvei Danmark
  • Korsvei-nettverk i Norge: Noen steder samles Korsvei-folk til lokale samlinger mellom festivalene. Ikke som primærfellesskap, men til inspirasjon man kan ta med hjem til sin egen menighet, og som trening i hverdagspraksiser i tråd med veiviserne. Dette er ikke organisert fra sentralt hold, men avhenger av lokale initiativ. 
  • Et godt eksempel på hvordan du kan ta med Korsvei hjem til din sammenheng, er disippelkurset Spor.