folkemotet2

Kan håpet ha våre ansikter i økokrisas tid?

På årets Folkemøte ønsker vi å løfte blikket, høre fra en bredde av stemmer og søke å forstå hvordan vi kan finne håpet som medmennesker, medskapninger og kristne i den særegne tida vi står i.

Miljøspørsmål og økologisk omsorg har fulgt Korsveibevegelsen fra den spede starten, og tematikken har bare blitt mer aktuell med årene

På årets folkemøte vil vi høre fra sivilsamfunnet heller enn fra politikerne og spør: Har 2019 vært året da noe snudde?

I panelet sitter hovedtaler og pastor Peter Halldorf, lokallagsleder i Natur og Ungdom og bonde Anne Langåsdalen, Korsveistyremedlem og lege Michael Golding (alle i øverste rekke på bildet over), teolog og forfatter Stian Kilde Aarebrot og kunster og Klimabrølet-aktivist Anne Kristin Hagesæther. Samtalen ledes av Dina Willemse (nederst til venstre).

Siden sist Korsvei har vi både opplevd en tørkesommer og fått en ny nedslående FN-rapport om naturmangfold. Vi har også sett nye politiske bevegelser i form av barnas klimaopprør og skolestreiker, debatter om flyskam, bompenger og hjemmeferier, og diskusjoner om nymoralisme og politisk unnfallenhet.

Med folkemøtet ønsker vi å møte ulike typer engasjement, og løfte perspektivene. Er det fortsatt håp, hva gjør det verdt å hengne om håpet og hva kan håpet bestå i?

 

Av: Dina Willemse