Hvile

- hvert år

Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!
Mark 6,31

• Ta tid til minst én Kristus-sentrert retreat i året. Retreater.no gir god oversikt over mulighetene.
• Utover denne rytmen har Veigrepsfelleskapet en årlig samling da vi feirer felleskapet og styrker båndene oss i mellom. Legg stor vekt på å delta på denne.
• Delta også gjerne på Korsveis festivaler og arrangementer. Husk at det er Korsvei-aktivitet både i Norge, Sverige og Danmark